Nejlepší citáty o charakteru

Manažeři jsou propouštěni proto, že jim chybí dvě vlastnosti: charakter a úsudek. Neznámý autor

Charakter je to, co děláme, to co říkáme a to co říkáme, že děláme. Don Galer

Charakter člověka se odhaluje při řeči. Menandros

Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci. William Faulkner

Jsme tak zvyklí přetvařovat se před druhými, že se přetvařujeme i sami před sebou. Francois Duc de la Rochefoucauld

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru. Potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Erich Fromm

Čím víc se kdo zabývá vlastním prospěchem, tím méně je dobrým člověkem, ať už dělá cokoliv. Marcus Tullius Cicero

Charakter celku, člověka i díla vytváří detaily. Jozef Zachar

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní. Morgenstern

Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc. Abraham Lincoln

Člověka poznáš při víně, při penězích a v hněvu. Talmud

Ukazatelem skutečného charakteru člověka je, co by dělal, kdyby věděl, že na to nikdy nikdo nepřijde. Thomas Macauley

Nosím v sobě přemnohé slabosti. Nemoha je celé přemoci, nedej jim aspoň v sobě převahu. Josef Čapek

Chápat lidi a odpouštět jim, na to je třeba charakter a sebeovládání. Andrew Carnegie