Nejlepší citáty o chytrosti

Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den. Vietnamské přísloví

Chytrému napověz slovíčko. Titus Maccius Plautus

Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích. Jan Werich

Chytrá žena má milióny nepřátel - všechny hloupé muže. Marie von Ebner-Eschenbachová

Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý. Karel Čapek

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang von Goethe

Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to. Chesterfield

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě. Théodore de Banville

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe

Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí. Lansky

Chytrost nejsou žádné čáry. České přísloví

Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost. John

I největší chytrák se stává obětí lichotek. Moli?re, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má člověk s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak chytrý jako byl. Johann Wolfgang von Goethe

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Jaroslav Hašek

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe

Kdo je ve stáří moudrý, musel byt v mládí přinejmenším chytrý. Gabriel Laub

Chytrému napověz, hloupého kopni. České přísloví

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij