Nejlepší citáty o lásce

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posilují. Samuel Johnson

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít. Lafayette Ronald Hubbard

Dva milostné dopisy se píší nejhůř - první a poslední. Francesco Petrarca

Domníváme-li si, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld

Dítě je zviditelněná láska. Novalis

Důvěra a láska musí chodit pospolu. Božena Němcová

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare

Dialektika lásky spočívá v tom, že je půvabná jen tenkráte, když od ní její účastníci neočekávají nic trvalého. Henri Barbusse

Jedna duše ve dvou lidech, to je pravá láska. Lydie Gigerichová

Člověka je třeba milovat jaký je, nikoliv si svou lásku podmiňovat tím, jaký by měl být. Natalija Astafjevová

Člověk samotný je smrtelný. Ve dvou je nesmrtelný. Francisco De Xaviero

Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastí-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým. Jan Pavel II.

Člověk má důvody k lásce i důvody nemilovat a často je obtížné říci, které důvody jsou větší. Théodore de Banville

Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný. Anton Olmstead Myrer

Čas je jen pouhá veličina, však nedívej se jen jak plyne, mysli i na věci jiné, nakonec vždy najdeš rozřešení. Lásku, štěstí i potěšení. Martin Vičánek

Čím víc máme lásky, tím lehčeji poputujeme světem. Immanuel Kant

Ctnost je láska k tomu, co je třeba milovat. Sv. Augustin

Co milujeme povrchně, snadno si znechutíme, když v tom dlouho nedosahujeme úspěchu. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě. Herbert Casson

Člověk žije a skutečně žil jen v tom, co miloval: všechno ostatní se ztrácí a nezanechá stopu v nás, ani okolo nás. François de la Rochefoucauld

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. Matka Tereza

Člověk může mít mnoho přátel, může cítit i velkou náklonnost k člověku, může i zvyknout k němu, že se mu cit ten zdá láskou - ale opravdová láska je cosi jiného. Tou musí být rovnost myšlení i citu, stejná vzdělanost, neomezená obapolná důvěra a svoboda. Božena Němcová

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. Oscar Wilde

Čím více pracuješ, tím méně miluješ. Honoré de Balzac

Čest muže není v tom, že je věren své lásce, ale v tom, že se svými láskami nechlubí. Georges Duhamel

Cynická lidová moudrost tvrdí, že láska je slepá. Ve skutečnosti jsou slepí ti, kdož nemilují a tudíž nevědí, jak hezký a láskyhodný je svět. Aldous Leonard Huxley