Nejlepší citáty o moudrosti

Humor je deštník moudrých. Erich Kästner

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých? Voltaire

Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká. Romské přísloví

Hudba je vyšší zjevení jako všechna moudrost a filosofie. Ludwig van Beethoven

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. François de La Rochefoucauld

Hloupost je stále přichystána být moudrá. Nicolas Boileau-Despréaux

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Seneca

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare

Jak se chováme my vůči dětem, tak se chová moudrý vůči všem, kteří i potom, co jim uplynulo mládí a zešedivěly vlasy, zůstali dětinští. Seneca

Hloupý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne. Perské přísloví

Hlupák zvýší hlas a moudrý se usměje. Bengálské přísloví

I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní. Michel de Montaigne

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Alfred Tennyson

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich

Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem. Bertrand Arthur William Russell

Hloupé nápady mívá každý, ale jen moudří je nevyslovují. Wilhelm Busch

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden

Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe. François de La Rochefoucauld

Hlupák se do ženy zamiluje, moudrý jen přivykne, neboť jen tak s ní lze vydržet až do konce. Pjotr Iljič Čajkovskij

Hudba jsou vaše zkušenosti, vaše myšlenky, vaše moudrost. Pokud ji neprožíváte, nikdy z vás žádná nevyjde. Charlie Parker

Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci. Irské přísloví

Je někdy moudré dělat hlouposti. Hector Luis Berlioz

Dovedně v pravý čas bláznem se tvářit ? toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský

Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati. Marcus Tullius Cicero

Člověk nemusí být moudřejší než celý národ. Honoré de Balzac

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius

Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souložnictví, tím méně dětí. Rousseau

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Byl bych spokojen, kdybychom se mohli množit jako stromy bez spojení, nebo kdyby byl jiný způsob zachování světa, bez toho triviálního a vulgárního způsobu soulože; to je nejpošetilejší, co dělá moudrý muž ve svém životě. Thomas Browne

Bohatý je, kdo je moudrý. Quintus Horatius Flaccus

Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří. Solón

Čtyři hlavní ctnosti: střídmost, sebeovládání, moudrost a spravedlnost. Avicenna

Člověk musí být do moudrosti blázen, aby z ní něco pochytil. Pavel Kosorin

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše - jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen! Johannes Kepler

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu. Bertolt Brecht

Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe. John Ruskin

Činnost přináší vždy víc než chytrost. Quintus Horatius Flaccus

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Gustave Flaubert

Člověk je moudrý a předvídavý jen v záležitostech, které jsou mu lhostejné. Vietnamské přísloví

Dlouhá chvíle je počátkem vší moudrosti. Erich von Däniken

Boháči bez moudrosti co jsou jiného, než vepři v blátě ležící? Jan Amos Komenský

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý. Arabské přísloví

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinské přísloví

Cabirolův poznatek: moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu; hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy

Bohatství tu vlastnost má, že z moudrého hlupce udělá. Polské přísloví

Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř - v nedohlednu. Seneca

Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace. Mark Twain

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero

Člověk musí hodně studovat, aby málo věděl. Charles Louis de Secondat

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Miller Hemingway

Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. Díogenés

Co je platná většina, když nemá rozum. Andrej Frycz-Modrzewski

Blázen dává, moudrý bere. České přísloví

Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to. Chesterfield

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Seneca

Blbec se nejlépe utají tím, že moudře mlčí. Ovšem ten, který to ví a praktikuje, není vlastně vůbec blbej! Miroslav Horníček

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharské přísloví

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius

Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému. Kozma Prutkov

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral. Ernst Thompson Seton

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Anglická přísloví

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas. Marcus Tullius Cicero

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln

Pochybování je počátek moudrosti. René Descartes

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich

Moudrost je často nepříjemná jako noční světlo v ložnici. Ludwig Börne

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono

Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří. Lao-C'

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N.

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský

I moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italská přísloví

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush

V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu. François-René de Chateaubriand