Nejlepší citáty O naději

Není mocnějšího léku než naděje. Nejnepatrnější známka pochyby ve tváři či v hlase lékařově může stát pacienta život. Axel Munthe

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu. Francois de la Rochefoucauld

Pouze přízemní duch dokáže zesměšnit okřídlené naděje druhých. Francois de la Rochefoucauld

Zbavme se iluzí o naději, neboť zrazuje, o lásce, neboť unavuje, o životě, neboť přesycuje a neukojí, ba i o smrti, neboť přináší víc, než se chce, a míň, než se doufá. Ferdinando Pessoa

Naděje dodává moudrému odvahu a dělá si blázny z opovážlivce a lenocha, kteří bezmyšlenkovitě spoléhají na její sliby. Luc de Clapiers Vauvenargues

Naděje, ať už je jakkoli klamná, slouží přinejmenším aspoň k tomu, že nás ke konci života vede po půvabné stezce. Francois de la Rochefoucauld

Člověk bez naděje je jako loď bez kotvy. N.N.

Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo. Thomas Fuller

Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí. Ilja Grigorjevič Erenburg

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Stefan Zweig

Naděje je pilíř světa. Benjamin Disraeli

Máme jen vágní naděje, ale jasné obavy. Paul Valéry

Neříkej, že chceš dát, ale dej! Naděje nikdy neuspokojí. Johann Wolfgang Goethe

Naděje, která nás provází celý život, neopouští nás ani v hodině smrti. Alexander Pope

Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné. Démokritos

Naděje je stav ducha, který dávý smysl našemu životu. Václav Havel

Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace. George Bernard Shaw

Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje. František Vymazal

Často dobrá naděje klame ve svých předsevzetích. Publius Ovidius Naso

Když nás opouští naděje, držme se trpělivosti. Thomas Fuller

V životě bez naděje se může srdce roztříštit jako skleněná koule nárazem o kámen. Benjamin Constant

Teprve zklamání odhalí, jak velké byly naše naděje. Patricie Holečková

Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí. Walther

Naděje je loveckým psem beze stopy. William Shakespeare

Za naději nedám ani zlámaný groš. Publius Terentius Afer