Nejlepší citáty O optimisnu

Životní optimismus pramení z přesvědčení, že nás už nic horšího nemůže potkat. Patricie

Holečková

Kdo si nejlepší nechává na konec, je optimista. Patricie Holečková

Jsem optimista, ale vždy mám sebou plášť do deště. Sir August Wilson

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše. Helen Kellerová

Pesimista je optimista s životní praxí. Julian Tuwim

Optimista je člověk, který se ožení s vlastní sekretářkou a myslí si, že ji bude moci i nadále upozorňovat na pravopisné chyby. Tristan Bernard

Opravdový pesimista se raduje z každého neštěstí. Oldřich Fišer

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Kraus

Když optimista vidí svatozář, pesimista pod ní hledá čertovská kopýtka a realista je tam opravdu najde. Zdeňka Ortová

Šetřete pesimismem. Nevíte, kolik ho ještě budete potřebovat. Roman Kozel

Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní nohy. Zig Ziglar

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. Winston Churchill

Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením. Marcel Pagnol

Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer

Není žádný důvod k pesimismu - pokud člověk neslyší důvody, které uvádějí optimisté. André Brie

Lidstvo produkuje optimisty, když přestalo produkovat šťastné lidi. Gilbert Keith Chesterton

Jsem optimistou, protože věřím, že se žádné budoucí vládě nepodaří mít takovou moc, aby na sebe strhla větší díl rozhodování, než je schopna zvládnout. Václav Klaus

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy. Anatole France

Co by leželo více na dlani než příslušné statistiky vždy trochu upravit, aby se lidu vlil optimismus do žil? V extrémním případě by chleba mohl být z otrub, ale všechny křivky by ukazovaly vzhůru, tak jak to má být. Krize ostatně vzniká v zásadě pocitem krize. Stanislav Komárek

Důvodem k pesimismu je často optimismus druhých. Patricie Holečková

Optimismus a pesimismus se liší pouze v datu konce světa. Stanislaw Jerzy Lec

Optimismus může být i výraz krajního zoufalství. N.N.

Naše doba přináší optimistické vyhlídky pro pesimismus. Gabriel Laub

Kdyby neexistovali optimisté, neexistoval by stav manželský. Autor neznámý

Optimismus je, když žena večer neumyje nádobí v naději, že ráno do toho bude mít větší chuť. Dorothy Thomsonová