Nejlepší citáty O penězích

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví

K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou? Petronius

Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii. Václav Klaus

Bratři jsou bratři, ale sýr za peníze. Srbská přísloví

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví

K spisovatelskému řemeslu se člověk dostává jako k prostituci. Napřed to dělá pro své potěšení, pak pro potěšení druhých a nakonec pro peníze. Oskar Wégh

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. Lech Przeczek

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví

Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce. Publius Ovidius Naso

V životě je levné všechno, co lze zaplatit penězi. Ale - kdo na to má? Gabriel Laub

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví

Když promluví peníze, pravda zmlkne. Řecké přísloví

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze. František Vymazal

Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. Kurt Götz

Peníze často stojí příliš mnoho. Ralph Waldo Emerson

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon

Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady. Jonathan Swift

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis