Nejlepší citáty O práci

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristotelés ze Stageiry

Když není práce protkaná láskou, je zbytečná. Matka Tereza

Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety. Karl Ludwig Börne

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Johann Christoph Friedrich von Schiller

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal

Každá práce je lehká, když se najde ochotný pomocník. Perské přísloví

K tomu, co mají žáci znát, třeba připojit to, co mají konat, a v tom nechť jsou naši žáci cvičeni - to je ke znalosti věci budiž přidána práce. Naše práce tvoří nás. Jan Amos Komenský

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást svého podnikání. Jack Welch

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. Bible

Je dvojí snění: Snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění. Pisarev

Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek. Petr Alexejevič Kropotkin

Hudební tvorbou rozumím stálé vzájemné působení vědomé práce a individuálních procesů. Alfred Schnittke

I práce sama je rozkoší. Manilius

Hlad a práce výborné koření. Polské přísloví

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí. Lenin

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek

Kdo co dělá s chutí, míle, práce jest mu kratochvíle. Jan Amos Komenský

Kdo si dělá svoje a má z toho uspokojení, to nebývá ten, koho nouze sužuje. Ernest Miller Hemingway

Jaká práce, taková odměna. Latinské přísloví

Je lepší dělat tu nejmenší věc na světě než se potloukat půl hodiny. Johann Wolfgang von Goethe

Hodnoty se rodí kvalitní prací, nikoli jen investicí kapitálu. Ivan Sviták

I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil. Douglas William Jerrold