Nejlepší citáty O přátelství

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. François de La Rochefoucauld

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joubert

Kde jsou přátelé, tam je i hojnost. Titus Maccius Plautus

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley

Když jste na mizině, můžete být si jisti, že nemáte přátel. Když jste bohatí, nemáte přátel, kterými byste si mohli být jisti. Henny Youngman

Kdo jsou vaši skuteční přátelé, zjistíte, až když kolem vás propukne skandál. Elizabeth Taylorová

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staré knihy. Francis Bacon

Jména svých přátel vyryj do kamene, jména svých nepřátel napiš do písku. Autor neznámý

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. Michel Eyquem de Montaigne

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti. François de La Rochefoucauld

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání. Platón

Jen ta láska může přežít svůj cyklus krizí, která obsahuje padesát procent přátelství, deset procent obdivu, deset procent vzájemné úcty, deset procent setrvačnosti zvyku a dvacet procent tělesného magnetismu. Jevgenij Abramovič Baratynskij

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. André Maurois

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. Německé přísloví

Jistého přítele poznáme v nejistých situacích. Latinské přísloví

Jen aby mne prozřetelnost uchránila před přáteli. S nepřáteli se už vypořádám sám. Jindřich IV.

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. François de La Rochefoucauld

Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle, pak zase my známe své přátele. Collins

Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí. Autor neznámý

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Jiří Žáček

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpoustí v ní více poklesu než v přátelství. Jean de La Bruyére

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Fišer

Jistá míra neinformovanosti o druhém je předpokladem, aby dva lidé zůstali přáteli. Hermann Bahr

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout

Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Oscar Wilde

K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstím rychle. Chilón

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Latinské přísloví

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal

Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudší. Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Kde dobré pivo jest a dobří přátelé, tam ještě možno žíti vesele! Autor neznámý

Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se. La Bruyere

Chceme od svých přátel, aby nám upřímně vytýkali naše chyby. Když nás poslechnou, poznáme okamžitě, s jakými idioty jsme se vlastně přátelili. Autor neznámý

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polské přísloví

Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce. Ruské přísloví

Historie je skoupá na věrná přátelství, protože ta jsou možná pouze mezi dobrými lidmi. Oscar Wilde

Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého. Jonathan Swift

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham

Jak se budeme chovat my k našim přátelům, tak se oni budou chovat k nám. Přísloví

Jen v neštěstí můžeš poznat skutečné přátele. Publilius Syrus

Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. Medicie

Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali. Plútarchos

Jediné, co vám přátelé nikdy neodpustí, je vaše štěstí. Albert Camus

Jasné dohody dělají dobré přátele. Latinské přísloví

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vynikat nad tebou. Charles Caleb Colton

Dnes jenom cennost má cenu: lze úřady za zlato získat, za zlato přátele též; chudák ten není zde nic. Publius Ovidius Naso

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb. Francois Duc de la Rochefoucauld

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab. Honoré de Balzac

Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům. Heinrich Heine

Důvěra, snášenlivost a pozornost, které jsou charakteristické pro dobré přátelství, mohou zahojit a zachránit váš důvěrný vztah. Být dobrým přítelem - ať již je to vůči vám samotným, vůči vaší matce, vašemi dítěti nebo bytosti, s níž sdílíte lože, znamená nejdříve ze všeho respektovat jejich individualitu. U. Westová

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristotelés

Dobré účty dělají dobré přátele. Italské přísloví

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Desiderius Erasmus Rotterdamský

Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. Napoleon Bonaparte

Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti. Marcus Tullius Cicero

Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi, a v nouzi pětku nepůjčí mi. Gellner

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Marcus Tullius Cicero

Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám. Publius Ovidius Naso

Dobré jest i v pekle mít přátele. John

Dámám a pánům je dovoleno míti přátele v psinci, nikoliv však v kuchyni. Shaw

Člověk může mít mnoho přátel, může cítit i velkou náklonnost k člověku, může i zvyknout k němu, že se mu cit ten zdá láskou - ale opravdová láska je cosi jiného. Tou musí být rovnost myšlení i citu, stejná vzdělanost, neomezená obapolná důvěra a svoboda. Božena Němcová

Ctnost přátelství získává i udržuje. Marcus Tullius Cicero

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem, tak jako sám se sebou? Marcus Tullius Cicero

Byli nejlepší přátelé - jeden o druhém toho hodně věděl. Autor neznámý

Kdo je přítel miluje, ale kdo miluje, nesmí být přítelem. Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchá a zmizí. Autor neznámý

Bohatství sjednává pocty, získává přátele. Chudák však všude je bit. Publius Ovidius Naso

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglické přísloví

Bez důvěry není přátelství. Epikúros

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés

Abys plně vychutnal štěstí, musíš mít někoho, s kým se o ně rozdělíš. Autor neznámý

Bez přátelství není života. Marcus Tullius Cicero

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám ku prospěchu. René Descartes

Až osud vezme ti, cos miloval, až ztratíš, zač bys život dal, až zklame tě celý svět, pak poznáš, co je přátelství a co pro něj musíš vytrpět! Autor neznámý

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot