Nejlepší citáty O rozdávání se

Co rozdáš, to ti nikdo nevezme! Autor neznámý

Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán. Autor neznámý

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. Shaw

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. Otto František Babler

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. Komenský

A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal, a dal učedníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé. Bible

Gentleman je muž, který se chová slušně i k lidem, které nepotřebuje. Autor neznámý

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen

Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni. H. Balzac

Dávat znamená dostávat - takový je zákon lásky. Podle tohoto zákona dáváním získáváme, a co rozdáme, dostáváme současně zpět. Zákon lásky je založen na hojnosti - jsme neustále přeplněni láskou, naše zásoby jsou nevyčerpatelné a samovolně přetékají. Když rozdáváme lásku bez jakýchkoliv podmínek a očekávání návratnosti, její prameny v nás ještě sílí. Rozdáváním lásky v sobě tedy zvyšujeme její zásoby a všichni tím jen získávájí. Gerald G. Jampolsky

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens

A kdybych rozdal všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Bible

Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme. Rochefoucauld

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Hrabal

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian

Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají. Africké přísloví