Nejlepší citáty O srdci

Je-li světlo první láskou života, zdali pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac

Chytil jsem motýla - zahynul. Utrhl jsem květinu - zvadla. Poznal jsem, že všeho co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem. John Lennon

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy - a srdce už se nenosí. Jean Cocteau

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě. Théodore de Banville

Co nechutná jazyku, neprospívá ani srdci. Asijské přísloví

Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sát. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět do nekonečna. Louis-Émile Bougaud

Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudší. Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Jediné, co ještě může na některá srdce působit, je infarkt. Autor neznámý

Byli jsme dva a měli jsme jen jedno srdce. Francois Villon

Dveře otvíráme mnohým, srdce málokomu. Gruzínské přísloví

Dílo je pevné a silné, jen je-li vystavěno hlavou, ale vznešenost mu dává jedině srdce, neštěstí však je, je-li toho srdce příliš mnoho a hlavy příliš málo. Pierre Reverdy

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland

Hudba je klíč k ženskému srdci. J. G. Seume

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy, teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci. Léon Bloy

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. Talmud

Děti jsou části srdce. Italské přísloví

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. Autor neznámý

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink

Boha můžeme rozumem hledat, ale nalézt ho můžeme jen srdcem. Lorand Eötvös

Humor není darem ducha, ale srdce. Karl Ludwig Börne

Hlava se věčně mění, dobré srdce málokdy. Percy Bysshe Shelley

Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné, jako chtíti vtisknouti pečeť na hladinu tekoucí vody. Anatole France

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Giordano Bruno

A na konec Ti celý svět, se v jedno srdce zúží. Jsi bohat, kdo máš jeden květ, muž v ženě, žena v muži. Autor neznámý

Jen málokdy se srdce smiřuje s tím, co rozum chápe. Henri Bordeaux

Srdce má slon i klíště. Asijská přísloví

Pochlebenství vycházejí častěji z prázdného žaludku než z plného srdce. František Vymazal

Slepé srdce horší než slepé oči. Asijská přísloví

Bázlivé srdce nikdy nezíská krásnou dámu. Anglická přísloví

Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář. Božena Němcová

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. Carmen Sylva

To, čemu se říká "srdce", leží mnohem níž než knoflík u vesty. Georg Christoph Lichtenberg

Srdce nemá vrásky. Antoine de Saint-Exupéry

Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec. Lucius Annaeus Seneca

Bolavé oko je viditelné, bolavé srdce nikoliv. Africká přísloví

Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka. Čínská přísloví

Srdce máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava. Friedrich Schiller

Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží. Michel Quoist

Neboj se tygra, kterému se narodila tři mláďata, ale boj se člověka, který má v hrudi dvě různá srdce. Čínská přísloví

Tam, kde v noci bylo srdce, ráno pospíchají nohy. Africká přísloví

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. Čínská přísloví

Srdce nám velmi rádo hovoří ústy. Gotthold Ephraim Lessing

Srdce lidské má tak přirozenou touhu se oddat, že jakmile nalezne na své cestě člověka, jenž nepochybuje ani o sobě, ani o nás, žádá si nás celé bez výhrady, dáváme se mu bez váhání. Robert Sabatier

I srdce má rozum. Blaise Pascal

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují. Vladimír Neff

To, nač oči zapomněly, srdce si pořád ještě pamatuje. Gruzínská přísloví

Srdce hloupého je v jeho jazyku a jazyk moudrého je v jeho srdci. Arabská přísloví

Srdce jsou si podobná, stejně jako jejich tváře. Čínská přísloví

Co oko nevidí, to srdce nebolí. Arabská přísloví

Je to srdce které rozdává. Ruce už jenom dávají. Africká přísloví

Předem chápat dokáže jen velké srdce. Alexej Nikolajevič Arbuzov

Co nejde ze srdce, nejde k srdci. Arthur Schopenhauer

Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, je špatně naučena. Slova nejsou z téže látky jako zkušenost. Romain Rolland

Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najde si náhradu dávno před ztrátou. Johann Nepomuk Nestroy

Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti. Alphonse de Lamartine

Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe. Martin Luther

Hruď v rozedraném kroji, srdce ve zlaté zbroji. Japonská přísloví

Nemohu usnout, slyším pulsující srdce polštáře. Vladimír Burič

Srdce, jež touží po klidu, pozbývá všechnu odvahu bojovat za vznešenost světa. Karl Ferdinand Gutzkow

Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost. Jerome Klapka Jerome

Oduševnělé srdce má stálé důvody k nevěře. Étienne Bonnot de Condillac

Srdce je určeno k tomu, aby dotvářelo, co rozum ještě postrádá. Sergej Michajlovič Ejzenštejn

Srdce nás vždy dožene až k nepříčetnosti rozumu. Alexandr Gitovič

Přesvědčení zaměstnává náš rozum, jen když srdce odpočívá od svého hoře nebo radosti. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Srdce je ve víře nejmocnější. Ivan Alexejevič Bunin

Srdce praská velikášstvím, nikoliv velikostí. Eduard Bass

Srdce je v každém člověku staré statisíce let, zatímco rozum sotva tisíc. Henry Havelok Ellis

Takt je rozum srdce. Karl Ferdinand Gutzkow

Hlas srdce je jen ozvěna rozumu. Jules de Goncourt

Hruď přeplněná srdcem je ozdobou lidství, nikoliv hlava naplněná rozumem. Benito Pérez Galdós

Kdo odemne nic nechce, s tím bych srdce rozdělil. Václav Dušek

Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve výhledu. Pearl Bucková

Krása je nabídka očima, nikoliv srdcem. Bettina von Arnimová

Člověk se srdcem na dlani nikoho nedrží v hrsti. Zdeňka Ortová

Rány v srdci, i když se časem zahojí, jsou na člověku po celý život znatelné. Thomas Stearns Elliot

Srdce je symbolem lidskosti, nikoliv rozum. Karl Ferdinand Gutzkow

Hranice mezi slabošstvím ducha a dobrotou srdce je tak nezřetelná, že každý zaměňuje jedno za druhé podle toho, jak se mu to hodí. Jean-Baptiste André Godin

Srdce je viníkem všeho, co nám přináší utrpení a přece, jak sladký je to cumel našeho těla. Ernst Ewald

Nedostupnost - to je ta panenská blána ženského srdce. Markýza du Deffand

Milovat ženu lze jen jednou. Všechna ostatní milování jsou pouhé kratochvíle srdce. Fernán Caballerová

Naše ustehované srdce se nedá přešít. Kamil Bednář

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství. Svatý Ambrož

Srdce jediného člověka je tak veselé, že je s to obsáhnout bolest všech lidí. František z Assisi

Co v srdci vře, v prstech vykypí. Česká přísloví

Zrak čistého srdce proniká nebe i peklo. Jakým je kdo ve svém nitru, tak posuzuje též věci zevnější. Thomas Kempenský

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci. Léon Bloy

Srdce je zakletý anděl v těle. Snad hledá zase jen anděla v jiném, který by je vysvobodil. Ernst Moritz Arndt

Je-li srdce uraženo, neuvažuje. Chce se pomstít a chápe se všeho, co může posloužit jeho úmyslům. Moliére

Nezoufej, když ve tvém žití srdce žalem sklátí se, po bouří zase slunko svítí a tvé blaho vrátí se. N.N.

Ta dobrá srdíčka, která se chlubí, jak jsou citlivá, se často zadáví nepatrným soustečkem užitku. Francois de la Rochefoucauld

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž však po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi

Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem. Lucius Apuleius

Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudší. Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Srdce je tíha, rozum je váha. Vladimír Holan

Nic není tak vzácné jako skutečně dobré srdce - ti, kteří si osobě myslí, že je mají, jsou obvykle jen buď měkké, nebo přímo slabé povahy. Francois de la Rochefoucauld

Bez srdečnosti nemůže být nikdo vynikajícím člověkem. Ludwig van Beethoven

Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem. Joseph Cambell

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce. Paul Cézanne

Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo. Dojde k tomu až později, když se krásný nebo strašný okamžik stal minulostí, když se změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka. Jean Dutourd

Jen k tomu chováme v srdci úctu, co nebudeme mít možnost nikdy milovat. Samuel Butler

Srdcem lze tušit, jen rozumem předvídat. André Breton

Srdce udělá vždy čáru přes rozpočet rozumu. Francois de la Rochefoucauld

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. Henri Louis Bergson

Ústa vycházejí ze srdce. Romská přísloví

Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sát. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět do nekonečna. Louis-Émile Bougaud

Lidské srdce - toť chaos vesmíru. Thomas Carlyle

S rozumem nutno mít soucit, se srdcem nikoliv, protože je od přirozenosti statečné samo sebou. Ernest William Barnes

Lidská srdce jsou jako ty vzácné stromy, jež nevydají svého léčivého balzámu dříve, dokud je láska neporaní. Jean Antoine de Baif

Jen málokdy se srdce smiřuje s tím, co rozum chápe. Henry Bordeaux

Když srdce nic necítí, tak to, co říkají ústa, sice není lež, ale je to, jako kdyby neřekla nic. José Saramago

To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné. Fernán Caballerová

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí. Arabská přísloví