Nejlepší citáty O štěstí

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová

Velké štěstí je velké otroctví. Lucius Annaeus Seneca

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí. Karl Marx

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. George Bernard Shaw

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. Boris Nikolajevič Polevoj

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Božena Němcová

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral

Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází. Maurice Maeterlinck

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. William Shakespeare

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět. Publilius Syrus

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer

Vůle člověka - to je jeho štěstí. Friedrich Schiller

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. André Maurois

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther