Telefon - Panel Číselník a Záznamník

Číselník:

Čtvrtým panelem v aplikaci telefon je Číselník. Tento panel slouží k zadávání čísel která nemáme v seznamů kontaktů. Obrazovka tohoto panelu je jednoduchá. Nacházejí se zde číselné klávesy, jako na tlačítkovém telefonu. Čísla vybíráme tak, že prstem jezdíme po displeji a jakmile se zastavíme na čísle které požadujeme, pak prst z displeje zvedneme a požadovaný znak bude napsán. Takto pokračujeme, dokud nenapíšeme celé telefoní číslo.

Rozložení kláves: Po napsání prvního znaku se nám v nejhornější části telefonu, tedy těsně pod stavovým řádkem objeví textové pole. Hned vedle něho tedy v pravém horním rohu se nám aktivuje tlačítko Smazat. Toto tlačítko zde před napsáním prvního znaku není vidět, stejně tak jako pole pro napsání tel. čísla. Poté následují klávesy, které začínají vlevo. První klávesa je s číslem 1. Následují další, až po klávesu s číslem 9. V předposledím řádku se nacházejí tlačítka Hvězdička, 0 a Křížek, který nám ovšem VoiceOver hlásí jako číslo. V poslením řádku se nachází již jen tlačítko Zavolat.

Záznamník:

Posledním panelem je Záznamník. tento panel bude fungovat pouze má-li klient aktivní hlasovou schránku.