Gesta VoiceOveru

Gesta VoiceOveru
GestoAkce
Dotek jedním prstemVýběr položky pod prstem.
Švih jedním prstem zleva dopravaPřesun na další položku.
Švih jedním prstem zprava dolevaPřesun na předchozí položku.
Dvojí poklepání jedním prstemvýběr položky. Spuštění aplikace, aktivování textového pole pro psaní, aktivování tlačítek.
Švih třemi prsty zleva dopravaPřesun na další stránku, opačně přesun na předchozí stránku.
Dvojí poklepání dvěma prstyPřijmutí/ ukončení hovoru, při základním postoji na ploše spustí nebo zastaví přehrávání hudby.
Švihnutí třemi prsty dolůPosun o stránku nahoru, opačně posun o stránku dolů.
Švihnutí dolů dvěma prstyPřečte stránku od vybrané položky.
Švihnutí nahoru dvěma prstyPřečte stránku od začátku.
Jedno klepnutí třemi prstyPřečte číslo stránky, nebo zobrazené řádky.
Dvojí poklepání třemi prstyZapne nebo vypne čtení.
Trojí klepnutí třemi prstyZapne nebo vypne clonu obrazovky.
Tažení dvěma prstyOpustí aktuální obsah. Na displeji napíšeme dvěma prsty Z?.
Jedno klepnutí čtyřmi prsty u horního okraje obrazovkyPřesun na první prvek.
Jedno klepnutí čtyřmi prsty u dolního okrajePřesun na poslední prvek.
Gesto Rotoru: Z palce a ukazováčku jedné ruky vytvoříme jakoby písmeno C, ?Přestavte si že těmito prsty chcete zašroubovat šroubek, nebo žárovičku. Takto připravené prsty položme na displej a otočíme jimi jako bychom šroubovali ten šroubek. Ozvou se nám tyto položky
 1. Hlasitost - Zvyšuje nabo snižuje hlasitost.
 2. Rychlost čtení - Zvyšuje nebo snižuje rychlost čtení.
 3. Ver navigace - Vertikální navigace.
 4. Slova - Kurzor se posouvá po slovech.
 5. Znaky - Kurzor se posouvá po znacích.
 6. Rukopis - V textovém poli lze na displeji psát tiskací znaky abecedy.
 7. Zvuky - Zapíná a vypíná doprovodné zvuky.
 8. Upravit, nebo Upravit hodnotu.
 9. Upravit - V textovém poli nám dává možnost Vyjmout, vložit, kopírovat, vybrat, vybrat vše. Jedná se o upravy textu.
 10. Upravit hodnotu - Můžeme šviháním jednoho prstu shora dolů snížit hodnotu, nebo zdola nahoru přidáváme hodnotu. Při nastavení času.
Ke gestu rotoru se vztahuje galší gesto. Jedná se o Švih jedním prstem nahoru, nebo dolů. Příklad: Na rotoru si navolíme položku zvuky. Švihneme jedním prstem dolů, nebo nahoru a hlas nám bude hlásit zda jsou zvuky zapnuty nebo vypnuty.
Doplňující gesto pro položku rotoru Rukopis. V aktivním textové poli si přes rotor aktivujeme položku rukopis. Nyní nám VoiceOver zahlásí malá písmena.V tuto chvíli můžeme začít psát.
Švih třemi prsty nahoru, nebo dolůVýběr volitelných položek Rukopisu. Nacházejí se zde.
 1. Malá písmena.
 2. Velká písmena.
 3. Čísla.
 4. Diakritika
Švih dvěma prsty zleva dopravaVytvoří mezeru.
Švih dvěma prsty zprava dolevaOdmaže špatně napsaný znak.
Gesto klepnout a přidržet. Toto gesto se nejčastěji používá v aplikaci telefon, v panelu kontakty. Zde se nalézá položka Index tabulky. Např: Máme-li v kontaktech 150 položek, trvalo by nám dlouho než bychom se dostali někam doprostřed. Proto použijeme gesto klepnout a přidržet na indexu tabulky. Prst držíme neustále na displeji a táhneme jím nahoru, nebo dolů.Hlas nám bude oznamovat počáteční písmena kontaktů. Po nalezení požadovaného písmene prst z displeje odtáhneme.Nyní se nacházíme na prvním kontaktu začínajícím tímto písmenem.
Druhým případem kdy se toto gesto používá je když narazíme na položku Upravitelné tlačítko, Tažitelné. Slouží k přesunutí jedné položky nad druhou, nebo opačně.