Telefon - Panel Historie

Druhým panelem v aplikaci telefon je historie a najdeme ho ve spodní části obrazovky nad tlačítkem plochy. Aktivujeme jej poklepáním. Přesuneme se do horní části aplikace telefon těsně pod stavovím řádkem. Zde se nacházejí tři tlačítka.

Tlačítka v historii
TlačítkoVysvětlení
VšeJsou zobrazovány všechny příchozí, zmeškané, ale i volané hovory.
ZmeškanéZobrazují se pouze zmeškané hovory.
UpravitPoklepáním na toto tlačítko se nám aktivují tlačítka pro mazání hovorů z historie.Vybrané tlačítko je třeba aktivovat dvojím poklepáním jednoho prstu na displej.

Za každým hovorem je opět tlačítko více informací. Jestliže na něj poklepeme otevře se nám daný kontakt kde jsou informace o době a času volání. Šviháním se opět můžeme pohyvovat po tomto kontaktu. V případě, že se zobrazí pouze neznámé číslo a my jej chceme uložit, je zde tlačítko vytvořit nový kontakt. V horní části jsou opět dvě tlačítka - Zpět, to nás vrátí do historie a tlačítko upravit, zde můžeme kontakt upravovat, nebo doplňovat informace ke kontaktu. Jestliže kontakt upravujeme je na závěri zapotřebí poklepat na tlačítko hotovo, které se nachází v horní části aplikace na pravé straně.

Tlačítko Upravit:

Pokud na toto tlačítko poklepeme aktivuje se nám tlačítko smazat před tlačítky vše a zmeškané. Jestliže toto tlačítko opět poklepeme budeme dotázáni zda chceme celou historii smazat. Jsou zde opět dvě tlačítka Smazat a zrušit. Po vybrání tlačítka smazat a následném poklepáním na něj bude celá historie smazána. Pokud vybereme tlačítko hotovo v pravém horním rohu, které nahradilo tl. upravit, a poklepeme na něj bude akce zrušena a historie zůstane v telefonu.

Poslední možností po aktivaci tlačítka upravit je možnost smazat jjednotlivé hovory. Opě Před každým kontaktem který jsme volali nebo který nám volal je přepínač smazat. Šviháním zleva doprava jedním prstem se dostaneme na požadovaný kontakt který chceme smazat, vrátíme se o jeden švih zpět a poklepeme. Automaticky se nám aktivuje tlačítko smazat na které musíme opět poklepat. Tím tento kontakt odstraníme z historie. Po promazání historie musíme poklepat na tlačítko hotovo které je těsně pod stavovým řádkem na pravé straně displeje.