Telefon - Panel Kontakty

Třetím panelem v aplikaci Telefon jsou kontakty. Zde se nalézají všechny kontakty. Tento panel opět začínáme prohlížet od levého horního rohu.

Položky panelu Kontakty
Tlačítka a položkyVysvětlení
Tlačítko skupinyzde jsou všechny námi vytvořené skupiny kontaktů např ?icloud, facebook?.
Nadpis KontaktyPouze nadpis Kontakty.
Tlačítko PřidatSlouží k vytvoření nového kontaktu.
Pole hledáníVyhledávací políčko.
Index tabulky - Slouží k rychlému rolování nezi kontakty.
Seznam kontaktůZde jsou Všechny naše kontakty.

Tlačítko Přidat:

Poklepeme na tlačítko přidat. Otevře se nám formulář pro vytvoření nového kontaktu. První tlačítko v lévém horním rohu je Zrušit. Zruší akci. Následuje nadpis Nový kontakt následuje tlačítko Hotovo. Na toto tlačítko poklepeme po vyplnění políček ve formuláři.

Formulář:

První položkou v formuláři je tlačítko obrázek, po poklepání na něj budeme dotázáni chceme-li pořídit obrázek. Poklepáním na toto tlačítko ?Otevře se nám fotoaparát?, Vybrat obrázek, poklepáním na toto tlačítko se otevře složka Obrázky kde budeme moci vybrat jakýkoli obrázek. Poslední tlačítko je zrušit ?Zruší akci?.

Následují Textová pole jako Příjmení, Jméno, Firma. Šviháním se tedy dostaneme na první textové pole a jedním prstem na něj poklepeme. Tím se nám kurzor umístí do tohoto políčka, zároveň se v dolní části displeje objeví klávesnice totožná s klávesnicí na PC. Můžeme tedy začít psát. Psaní provádíme tak, že jedním prstem projíždíme po klávesnici, přičemž VoiceOver hlásí písmenka která máme pod prstem. Jakmile máme písmenko vybráno zvedneme prst z klávesnice a písmenko bude napsáno. Takto pokračujeme až napíšeme celé příjmení, poté na klávesnici nalezneme tlačítko Enter, je na pravé straně klávesnice a poklepeme na něj jedním prstem. Tím se nám kurzor přesune do políčka jméno. Vyplníme tedy jméno a opět poklepeme na Enter. Následuje políčko firma, nemusíme vyplňovat. Poté si nad klávesnicí prstem najdeme tlačítko přidat telefon, jakmile ho aktivujeme můžeme psát číslo. Opět se objeví klávesnice tentokrát ovšem jen numerická. Napíšeme číslo a znovu prstem pomalu pojedeme nahoru až narazíme na tlačítko přidat email. Opět poklepeme, tím aktivujeme políčko pro napsání mailu. Následují další doplňkové informace pro kontakt. Nazávěr poklepeme na tlačítko hotovo. Kontakt byl vytvořen a uložen.

Pole hledání:

Poklepeme-li na toto pole přesune se nám do něj kurzor a my můžeme začít psát. Jakmile napíšeme první písmenko začne se okruh snižovat na kontakty které začínají napsaným písmenem, druhé písmeno okruh opět sníží. Můžeme průběžně prstem zkoumat jaké výsledky vyhledávání se nám zobrazily. Poklepáním na požadovaný kontakt se nám tento kontakt otevře. Najdeme si první položku této stránky a šviháním prstem se přesuneme na telefoní číslo. Zde již stačí poklepat a telefon začne vytáčet. Poklepáním na tlačítko Zpět se opět vrátíme do seznamů kontaktů.

Index tabulky:

- Tento index vypadá tak trochu jako táhlo a slouží k rychlejšímu přesunu od kontaktu s počátečním písmenem A třeba k písmenu M. Jak na to? Prstem si při pravé hraně najdeme index tabulky a poté použijeme gesto Klepnout a přidržet. Ozve se zvuk signalizující že je index aktivní. Musíme dbát abychom prst, kterým jsme index aktivovali z obrazovky, nezvedli. Jakmile se nám povede aktivovat index, pak již stačí jen tímto prstem šoupat nahoru, nebo dolů. Hlas bude indikovat na jakém písmenku se právě teď nalézáme. Po výběru písmenka se automaticky kurzor přesune na první kontakt který tímto písmenem začíná. Je-li kontakt někde dále, nezbývá nám nic jiného než na požadovaný kontakt došvihat. Poté již použijeme způsob vytáčení jak jsem již popsal výše.

Úprava a mazání kontaktů:

V seznamu všech kontaktů si vybereme kontakt který chceme upravit a poklepeme na něj. Otevře se nám stránka s údaji námi vybraného kontaktu. Poklepáním na tlačítko Upravit, které se nalézá v pravém horním rohu těsně pod stavovým řádkem, aktivujeme editaci kontaktu. Editací se rozumí přepsání již vypsaných údajů, nebo jejich doplnění. Posledním tlačítkem na této editační stránce je tlačítko Smazat kontakt. Nachází se těsně nad pěti panely v dolní části obrazovky. Poklepáním na toto tlačíko budeme dotázáni jestli si opravdu přejeme kontakt smazat. Máme na výběr dvě možnosti, buďto kontakt smažeme, nebo akci zrušíme.