Aplikace Nastavení

Na obrazovce si najdeme aplikaci Nastavení a aktivujeme ji. Je zde spousta položek pro nastavení, ale popíši jen ty které by mohl uživatel potřebovat pro svou práci.

Některé položky aplikace Nastavení
FunkceVýznam
Letový režimLetový režim slouží k vypnutí některých funkcí telefonu, jako jsou Telefon, Wifi, Datové služby, Bluetooth, Polohové služby. Tento režim se používá tam kde je zakázáno mít spuštěný telefon, jako např: banky, letadlo. Při otevřené aplikaci Nastavení se Letový režim nachází na prvním místě. Aktivujeme ho poklepáním, stejným spůsoben jej deaktivujeme.
WifiTato položka slouží k vypínání/ zapínání Wifi. Poklepáním budeme přesměrováni na další stránku kde jako první tlačítko je Vypnutí a zapnutí Wifi. Je-li Wifi zapnuto budou se zde zobrazovat všechny dostupné sítě Wifi. První nastavení nové sítě Wifi: Aktivujeme položku Wifi v nastavení, zapneme ji poklepáním na tlačítko zapnout Wifi, pokud není již zapnutá. Poté se šviháním přesuneme do seznamu všech nalezených sítí. Vybereme naši síť a opět poklepeme. Zobrazí se dialog pro zadání hesla dané sítě. Po zadání hesla se přesuneme šviháním na tlačítko připojit. Od této chvíle je tato síť přidána mezi naše sítě a jakmile budeme mít Wifi zapnuto a budeme v dosahu této sítě iPhone se automaticky připojí. Po nastavení Wifi se vrátíme na předchozí obrazovku poklepání na tlačítko Zpět, nebo gestem tažení dvěma prsty ve tvaru Z.
BluetoothDalší položkou je Bluetooth. Tato funkce slouží k spárování iPhone s jinými zařízeními od Apple, nebo některými doplňky pro iPhone. První nastavení doplňku: Otevřeme si aplikaci Nastavení došviháme na tlačítko Bluetooth a poklepeme na něj. Zapneme Bluetooth poklepáním na tlačítko Zapnout Bluetooth, pokud není již zapnuto. iPhone začne vyhledávat zařízení v jeho dosahu. Šviháním se dostaneme do seznamu nalezených zařízení a najdeme to které chceme párovat. Opět na něj poklepeme, a zadáme párovací kód, teto kód je dodáván spolu s párovaným zařízením. Po zadání párovacího kódu došviháme na potvrzovací tlačítko a poklepeme na něj. Pokud jsme zadali kód správně, bude zařízení automaticky přidáno do seznamu našich zařízení a jakmile bude Bluetooth zapnuto a v dosahu tohoto zařízení automaticky se připojí. Zpět na předchozí stránku se opět dostaneme pře tlačítko Zpět, nebo gestem.
Mobilní dataBude-li tato položka zapnuta, má klient přístup k internetu i v případě, že není připojen k wifi. Klient musí mít u operátora své sítě aktivován mobilní internet jinak budou účtovány poplatky za mobilní připojení. Zapnutí/ Vypnutí mobilních dat: Otevřeme aplikaci Nastavení, došviháme na tlačítko Mobilní data a poklepeme na něj. Budeme přesměrování na další stránku. Nyní nás zajímá tlačítko Mobilní data. Pokud není zapnuté poklepeme na ně a mobilní data se zapnou. Stejným tlačítkem a stejným gestem Mobilní data vypneme. Další položkou v tomto nastavení je 3g. Zaškrtneme-li tuto položku mobilní internet bude rychlejší, ale výdrž baterie klesne. Datový roaming slouží k připojení k mobilním datům v zahraničí. Doporučuji tuto položku, pokud nemáte tuto službu aktivovanou nechat vypnutou. Zpět na předchozí stránku opět přes tlačítko Zpět nebo gestem.