Telefon - Panel Oblíbené

Gesta pro Telefon
AkceGesto
Přijmutí hovoruDvakrát dvěma prsty poklepeme na displej.
Ukončení hovoruDvakrát dvěma prsty poklepeme na displej.
Ověření volajícíhoJednou stikneme tlačítko pro vypínání iPhonu, tím se vypne zvuk vyzvánění, ale volající nám stále volá. Poté prstem přejedeme v horní části displeje až se nám oznámí jméno, nebo číslo volajícího. Teď máme dvě možnosti buď hovor příjmeme nebo jedním stisknutí tlačítka pro vypnutí iPhonu hovor odmítneme.
Odmítnutí hovoruDvakrát stiskneme tlačítko pro vypnutí iphonu.

Aplikace telefon:

Na ploše si najdeme ikonu telefonu a aktivujeme ji. Otevře se tím aplikace telefon.

Rozdělení obrazovky:

V horní části se nalézá stavový řádek, ten se v žádné aplikaci nezmění. pod ním se nachází námi otevřená aplikace Telefon.

Nyní se přesuneme do spodní části obrazovky nad tlačítko plochy. Zde se nachází pět panelů.

Panely v aplikaci telefon
PanelVysvětlení
OblíbenéZde si můžeme nastavit nejčastěji volaná čísla.
HistorieZde jsou všechna zmeškaná nebo volaná čísla.
KontaktyZde se nachází celý telefoní seznam.
ČíselníkZde vytáčíme čísla která nemáme v tel. seznamu.
ZáznamníkFunguje pouze mámeli aktivní schránku.

Jakýkoli panel aktivujeme dvojím poklepáním jednoho prstu.

Oblíbené:

Nyní se přesuneme do horní části obrazovky těsně pod stavový řádek. Začínáme od lévé strany. Zde se nachází tlačítko Upravit. Aktivujeme-li toto tlačítko, budeme moci upravovat seznamy oblíbených čísel. Vedle tlačítka upravit se nachází nadpis Oblíbené a na pravé straně ve stejné úrovni jako tlačítko upravit je tlačítko přidat. Toto tlačítko slouží k přidávání telefoních čísel ze seznamu kontaktů. Pod těmito tlačítky se již nacházejí telefoní čísla která jsme si do oblíbených přidali. Vedle každého telefoního čísla se nachází tlačítko více informací. Po poklepání na něj se nám otevře celý kontakt který můžeme upravovat, nebo je zde možnost napsat zprávu. Po jednotlivých položkách se pohybujeme šviháním jednoho prstu zleva doprava, nebo opačně. Návrat do seznamu oblíbených čísel uděláme tak že šviháním se dostaneme na tlačítko zpět které se nachází v levém horním rohu a jedním prstem na něj poklepeme.

Přidání kontaktu do Oblíbených:

Poklepeme na tlačítko přidat, tím se nám otevře kompletní telefoní seznam. Vybereme kontakt který chceme přidat a poklepeme na něj jedním prstem. Otevře se nám dialog kde švihnutím jednoho prstu zleva doprava vybereme položku Hlasové volání a na něj opět poklepeme. Kontakt byl přidán.

Vytočení kontaktu v oblíbených: Šviháním si vybereme kontakt, kterému chceme volat, dáváme pozor abychom nebyli na tlačítku více informací a poté dvakrát poklepeme jedním prstem na displej. Kontakt bude vytočen.

Tlačítko Upravit:

Když toto tlačítko aktivujeme, objeví se před každým kontaktem přepínač smazat. Jestliže na něj poklepeme objeví se tlačítko smazat. Máme zase dvě možnosti buď na něj poklepat a kontakt se smaže, nebo poklepat na tlačítko Hotovo které se nachází v horní části na levé straně. Též na něj musíme poklepat.