První seznámení s iPhone a jeho obrazovkou

Seznámení se s iPhonem: Horní hrana - Na pravé straně se nachází podélné tlačítko. Toto tlačítko slouží k Zapínání/ Vypínání iPhonu, při dvojím rychlém stisknutíím Odmítnutí hovoru, jedno stisktnutí vypne zvuk vyzvánění a my si můžeme přes dotyk v horní části displeje zjistit kdo nám volá. Při otevřené ploše toto tlačítko Uzamyká obrazovku.

Levá hrana - V horní části se nacházejí tři ovladače. První je překlápěcí a slouží k Zapnutí/ Vypnutí zvuků. Druhý ovladač slouží k zvýšení hlasitosti. Třetí ovladač slouží k snížení hlasitosti.

Pravá hrana - Zde se nachází pouze zásuvka na SIM kartu.

Dolní hrana - Vlevo se nachází konektor pro sluchátka a vpravo konektor pro nabíječku.

Přední strana - V dolní části se nachází tlačítko plochy. Tímto tlačítkem zavíráme aplikace. Při dvojím rychlém stisknutí vyvoláme Přepínač aplikací kde ukončujeme aplikace běžící na pozadí. Ukončení aplikace v Přepínači aplikací. Prstem si vybereme aplikaci kterou chceme vypnout a třemi prsty švihneme odspoda nahoru. Z přepínače aplikací se vrátíme na plochu jedním stiskem tlačítka plochy. Trojím stisknutím tlačítka plochy Vypneme/ Zapneme VoiceOver.

Rozsvícení a následné odemčení displeje: 1x stisknout tlačítko plochy, nebo tlačítko pro zapnutí/ vypnutí iPhonu. Displej se nám rozsvítí a iPhone nahlásí aktuální čas, švihnutím jednoho prstu zleva doprava se dostaneme na aktuální datum. Dalším švihnutím se přesuneme na tlačítko odemknout. Toto tlačítko aktivujeme dvojím poklepáním jedním prstem kamkoli na displej. Nyní se nám iPhone odemkl.

Základní rozdělení plochy iPhonu: Stavový řádek - Zde se nacházejí tyto položky. ?Stav signálu, název operátora, datové služby/ wifi pokud jsou zapnuty, aktuální čas, další položka se může lišit dle nastavení, stav baterie.

2. Následuje samotná plocha kde jsou rozmístěny ikonky aplikací. Seznam těchto aplikací se může lišit podle toho jak si je uživatel poskládá. Pod poslení ikonou aplikace se nachází položka stránka jedna z dvou tento počet se může též lišit dle počtu naistalovaných aplikací. Zde jsou dvě možnosti jak se přesunout na další plochu.

1. Jedním prstem dvakrát poklepeme na tuto položku. Budeme přesunuti na plochu číslo dvě.

2. Švihneme třemi prsty zleva doprava a hlas nám okamžitě zahlásí na jaké ploše se nacházíme.

3. Poslení položkou je dock. Zde se nacházejí čtyři ikonky aplikací, ?Telefon, zprávy, mail, nastavení?. Nastavení těchto ikon se může též lišit dle uživatele. Stavový řádek a Dock zůstávají stejné ať se nacházíme na jakékoli ploše.