Aplikace Zprávy

Aplikaci Zprávy nalezneme jako druhou ikonu hned vedle ikony telefonu. Jak je každému určitě jasné tato aplikace slouží k odesílání a přijímání SMS, MMS s iMessage. Poslední jmenovanou položku lze využít pouze pro odeslání sms na jiný iPhone, iPad, iPod, nebo Mac a to ještě ve chvíli kdy je iPhone připojen k internetu.

Nová zpráva:

Odemkneme si Telefon, a otevřeme aplikaci Zprávy. Nyní pro orientaci v této aplikaci vyjmenuji všechny položky které se zde nacházejí. Postupuji z levého horního rohu, samozřejmě těsně pod stavovým řádkem a šviháním prstu zleva doprava se pohybuji dále.

Položky v aplikaci Zprávy
PoložkaVysvětlení
Tlačítko UpravitToto tlačíko je-li na něj poklepáno aktivuje před každým vláknem zpráv položku Smazat. Poklepáním na Smazat vudeme ještě jednou muset potvrdit Smazat. Teprve teď celá konverzace tedy vlákno se zprávami od kontaktu bude smazáno. Po odmazání všech zpráv které jsme smazat chtěli nesmíme zapomenou na potvrzení tlačítka Hotovo. Toto tlačítko je na stejném místě jako tlačíko Upravit.
Nadpis ZprávyPouze nadpis aplikace
Tlačítko SestavitToto tlačítko slouží k napsání nové zprávy. Poklepejte na tlačítko Sestavit a automaticky budete přesunuti do formuláře pro Novou zprávu. V horní části obrazovky uprostřed se nachází nadpis Nová zpráva. Posunutím na další položku se dostaneme na tlačítko Zrušit. Po aktivaci tohoto tlačítka bude akce zrušena. Dalším švihem se dostaneme na
  1. Textové pole Komu. Poklepeme na něj a můžeme začít psát. Čím více znaků napíšeme, tím více se ním zúží výběr. Šviháním přeskočíme tlačítko přidat kontakt a dostaneme se na první vyhledaný kontakt. Pokud to stále není on pak šviháme tak dlouho dokud požadovaný kontakt nenajdeme. Na vybraný kontakt poklepeme a tím jej vybereme. Nyní máme vybraný kontakt, ale textové pole Komu je stále prázdné, kdybychom chtěli vybrat další kontakt. Stejnou funkci má i následující tlačítko Přidat kontakt. Rozdíl je jen v tom že toto tlačítko nás přesune do kontaktů kde si budeme muset požadovaný kontakt vybrat ručně.
  2. Tlačítko Připojit médium - Toto tlačítko nám umožní ke zprávě přidat obrázek, nebo krátké video. POZOR: SMS se tímto mění na MMS.
  3. Další položkou je Zpráva textové pole. Do tohoto pole musíme napsat zprávu pro příjemce.
  4. Poslení položkou je tlačítko Odeslat. Pokud již máte vybraného příjemce a napsaný text Zprávy poklepejte na toto tlačítko. Zpráva bude odeslána a vy budete automaticky navráceni do seznamu zpráv.
Textové pole hledáníToto pole slouží k procházení seznamu zpráv
Seznam konverzacíSeznam příchozích a odeslaných zpráv. Šviháním se dostaňte na konverzaci kterou požadujete a poklepejte na ni. Tím se Vám otevře tato konverzace, kde najdete všechny zprávy které jste Vy poslali danému kontaktu a všechny zprávy které Vám kontakt poslal.

Poznámka:

Pokud chcete odpovědět na zprávu, otevřete si aplikaci Zprávy, dále konverzaci s člověkem kterému chcete odpovědět a ve spodní části displeje najděte textové pole. Poklepejte na ně a napište zprávu. Poté již stačí jen poklepat na tlačítko Odeslat.

Přečtení SMS:

Máme-li zamčený telefon a přijde nám textová zpráva, objeví se na displeji náhled. Tento náhled obsahuje od koho SMS přišla, Datum přijetí, Čas a na závěr i samotný text zprávy. Po přejetí tohoto náhledu na displeji nám VoiceOver tyto informace přečte.

POZOR: Je-li Zpráva delší než tento náhled VoiceOver zprávu celou nepřečte.

Poklepáním na náhled příchozí zprávy se otevře aplikace Zprávy. V levém horním rohu displeje se nachází tlačítko Zpět. Tímto tlačítkem po jeho potvrzení bychom se dostali zpět na výpis všech příchozích zpráv.

Následuje Nadpis od koho zpráva přišla. Poslení položkou v této řadě je tlačítko Kontakt. Po poklepání na toto tlačítko se otevře formulář kontaktu, kde si můžeme vybrat jakou akci chceme provést.

Více Zpráv od jednoho Kontaktu:

Jestliže nám přijde více zpráv od jednoho kontaktu, tak ve výpisu všech příchozích zpráv bude pouze jedna položka. Jedná se o jakési vlákno, kde jsou zprávy, které nám od kontaktu přišly tak i zprávy které jsme my kontaktu odeslali. Toto vlákno je seřazováno od nejstarších zpráv které jsou nahoře k těm nejnovějším které jsou dole. Pod poslení zprávou ve vláknu se nachází tlačítko Připojit medium. Toto tlačítko po aktivaci umožní přidat do zprávy obrázek, nebo krátké video. POZOR: SMS se po přidání přílohy mění na MMS.

Další položkou je Textové pole. Toto pole slouží k napsání odpovědi na příchozí zprávu. Textové pole musíme nejdříve aktivovat, tím že na něj poklepeme. Automaticky se objeví klávesnice podobná té na počítači . Můžeme tedy začít psát text.

Význam některých kláves na softwarové klávesnici:

Některé klávesy na softwarové klávesnici
KlávesaVýznam
ShiftNachází se na levé straně klávesnice a po jeho aktivaci můžeme psát velká písmena.
Další číslaToto tlačítko se nalézá pod shiftem a slouží k přehazování Textové klávesnice na klávesnici numerickou.
SmazatToto tlačítko odmaže špatně napsaný znak. Nachází se na pravé straně klávesnice.
EnterToto tlačítko nás po jeho stisknutí přesune v právě psané zprávě na další řádek.

Po napsání zprávy se švihnutím jednoho prstu zleva doprava přesuneme na tlačítko Odeslat. Jakmile na něj poklepeme bude zpráva odeslána. Do výpisu všech zpráv se dostaneme přes tlačítko Zpět a nebo gestem Tažení dvěma prsty, jedná se o gesto kdy na displeji napíšeme písmeno Z.