Finder

Aplikace Finder je podobná jako Průzkumník ve Windows. Stejně tak jako ve Windows tak ani v Mac OS X Finder nelze ukončit. Myslím tím zavřít aplikaci. Finder se dá pouze restartovat, to pro případ že by se Vám stalo že počítač přestane z nějakého důvodu reagovat a VoiceOver po delší dobu začne hlásit Finder zaneprázdněno.

Při zapnutí počítače a po jeho naběhnutí do systému, se automaticky objeví plocha. Nyní již na pozadí běží Finder.

Základem klávesových zkratek pro Váš počítač Mac je zkratka VoiceOveru, dále již jen VO. Jedná se o soustisk Kláves Levého Ctrl a levého Alt. K těmto klávesám se poté přidávají další klávesy, podle potřeby a funkce.

Některé klávesové zkratky:

Některé Klávesové zkratky:
Klávesová zkratkaAkce
VO + MŘádek nabídek Apple
VO + MMDoplňkové nabídky
VO + šipka doprava/dolevaPohyb po položkách
Vo + šipka dolů/nahoruPohyb v nabídkách
VO + MezerníkAktivuje tlačítko ?Též spouští aplikace v Docku, Zaškrtává zaškrtávací políčka, přepíná přepínače?.
VO + DZobrazí Dock
VO + Shift + šipka dolů/ nahoruVnoření / Vynoření ? Do sloupců, tabulek a rámců, oblastí?.
Cmd + MMinimalizuje okno Finderu
Cmd + WZavře aktivní okno Finderu

Rozdělení obrazovky vašeho Macu:

Máme zapnutý počítač s prázdnou plochou. Začnu vysvětlovat jednotlivé položky od shora a zleva.

V horní části se nachází lišta která je rozdělena na dvě poloviny. První je ?Nabídka Apple? a druhá je ?Doplňkové nabídky?. Největší částí uprostřed Vaší obrazovky je ?Plocha?. Poslední částí displeje je ?Dock?, ten je automaticky skryt pokud s ním právě nepracujete. Na pravé straně se nachází Oznamovací centrum, které je též skryto.

Nabídka Apple:

Při stisknutí klávesové zkratky VoiceOver, dále již jen VO + M se Vám VoiceOver přesune do horní nabídky Apple. První položka v této nabídce je stejnojmená nabídka tedy Nabídka Apple. Při pohybu doprava se Vám budou jednotlivé nabídky měnit podle spuštěné aplikace. Nyní budu popisovat jednotlivé položky v nabídce Apple. Pohybujeme se doprava. Za stejnojmenou nabídkou se nacházejí tyto položky. Finder, Soubor, Úpravy, Zobrazení, Otevřít, Okno, Nápověda. Tyto názvy by měly být s jakékoli aplikaci stejné, pouze jednotlivé podnabídky se budou lišit. Ještě jedna položka kterou jsem jmenoval bude, též lišit, dle otevřené aplikace. A to je hned druhá položka po nabídce Apple. Z pět na plochu, nebo do dané aplikace se vrátíte stisknutím klávesy ?ESC?.

Doplňkové nabídky:

Nyní se opět nacházíme na ploše. Při stisku VO + dvakrát M se přesuneme do ?Doplňkových nabídek?. Tyto nabídky se budou lišit dle nainstalovaných aplikací uživatele. Vyjmenuji pouze ty, které jsou standartně v systému. Opět se pohybuji z leva doprava. Bluetooth, Wifi, Bateie, Hodiny, Spotlight, Oznamovací centrum. Každá z těchto nabídek stejně tak jako nabídky Apple skrývá doplňkové funkce. Opět se stiskem klávesy ?ESC? vrátíme na plochu, nebo do dané aplikace.

Plocha:

Největší částí Vaší obrazovky je Plocha. Když mluvím o prázné ploše neznamená to že musí být opravdu prázdná. Záleží na uživateli co si na plochu přidá. POZOR: Vyvarujte se, prosím, přidávání velkých souborů na plochu. Čím více velkých souborů na plochu přidáte tím pomaleji se Vám bude počítač načítat.

Dock:

Poslední částí ,kterou budu popisovat, je ?Dock?. Ten je po dobu nepoužívání skryt, aby vidícímu nepřekážel v obrazu. Dock vyvoláte zkratkou VO + D. Tím Dock zviditelníte. Položky v docku se též budou lišit dle uživatele. Jen tři ikony jsou pro všechny stejné a to Finder, Stahování a Koš. Další ikony si buďto uživatel sám přidá, nebo se automaticky při instalaci samy přidají. POZOR: Ikony v Docku jsou pouze zástupci programů které máte v počítači nainstalovány. Odstranění tohoto zástupce z docku neznamená že jste aplikaci smazali. Program ve Vašem počítači stále je, jen k němu nemůžete přistupovat přes Dock. V Docku se pohybujeme opět přes klávesovou zkratku VO + šipka doprava/ doleva. Spuštění aplikace z Docku se provede přes VO + Mezerník.

Přidání ikony do Docku:

Do Docku se aplikace přidávají tak, že si danou aplikaci otevřeme, poté vyvoláme Dock a mezi ikonami aplikací najdeme tu, kterou jsme otevřili, a přes klávesovou zkratku VO + Shift + M vyvoláme kontextovou nabídku. Nyní klávesami VO + šipka dolů najdeme položku ?Volby? v této nabídce. Nyní za pomoci VO + šipka doprava rozbalíme podnabídku a hned první položkou je ponechat v Docku. Stačí ji jen aktivovat přes VO + Mezerník.

Odebrání ikony z Docku

. Opět vyvoláme Dock, přesuneme se na ikonu kterou chceme odstranit, vyvoláme kontextovou nabídku, přejdeme na položku Volby a opět ji rozbalíme. První položkou bude ?Odstranit z Docku?. Opět tuto položku aktivujeme.

Vysvětlení některých položek v nabídkách a práce s nimi:

Budu popisovat jen některé položky v nabídkách, jelikož popsat všechny by bylo zdlouhavé a uživatel si je dovede odvodit. Přesuňte se do ?Nabídky Apple. Jakmile Vám VoiceOver zahlásí ?Řádek nabídek Apple stiskněte klávesovou zkratku pro aktivaci nabídky VO + Mezerník. Pozn: Tato klávesová zkratka aktivuje též Tlačítka, Zaškrtávací pole, Přepínače atd. Automaticky se Vám Nabídka Apple rozbalí. Nyní se v podnabídkách pohybujete pomocí VO + šipka dolů/ nahoru.

Vysvětlení podpoložek:

Podpoložky
PoložkaVysvětlení
O tomto MacuZde se nacházejí informace o Vašem počítači.
Předvolby systémuZde se skrývají nastavení pro Váš počítač.
AppStoreAppStore je obchod pro stahování, nákup a aktualizaci aplikací.
Poslední položkyV této nabídce se zobrazují veškeré Vámi spuštené nebo otevřené položky. VoiceOver bude hlásit podnabídka. To znamená že musíte tuto podnabídku rozbalit. Pomocí VO + šipka doprava.
Vynutit ukončeníTato funkce slouží k vynucenému ukončení aplikací které z nějakého důvodu přestali reagovat. Klávesová zkratka je Cmd + Alt + ESC.
Následují položkyUspat, Restartovat, Vypnout a odhlásit uživatele.

Doplňkové nabídky:

Stisknutím VO + dvakrát M se přesuneme do ?Doplňkových nabídek?. Zde platí stejně tak jak všude že VO + šipka doprava nás posouvá vpřed a VO + šipka doleva zase zpět. Nyní se tedy nacházíme v doplňkových nabídkách a posouváme se vpřed. Jakmile se zastavíte na nějaké položce kterou chcete nějak upravovat, stačí jí za pomoci VO + Mezerník aktivovat. Nabídka se nám automaticky rozbalí. Nyní se v této nabídce pohybujeme pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru. Jakmile naleznete požadovanou funkci, zůstanete na ní stát a aktivujete jí opět klávesovou zkratkou VO + Mezerník.

Příklad:
Chceme se připojit k Wifi doma, nebo v práci. Stiskneme VO + MM, tím se přesuneme do doplňkových nabídek. Nyní přes VO + šipka doprava přejdeme na položku Wifi,
na ní se zastavíme a stiskneme VO + Mezerník. Tím se nám položka Wifi rozbalí. Zde se budou nacházet veškteré sítě v našem dosahu. Nyní přes VO + šipka dolů vybereme síť, ke které se chcete připojit a opět stiskněte VO + Mezerník. Nabídka Wifi se automaticky zavře, a na ploše se objeví dialog pro zadání hesla pro danou síť.

Zde se budete automaticky nacházet v poli pro napsání hesla. Po napsání hesla pokračujte přes VO + šipka doprava. Další položkou v tomto dialogu je ?Zobrazit heslo?, po jeho aktivaci a následném vrácení přes VO + šipka doleva, si můžete zkontrolavat jestli jste heslo napsali správně. Nyní pokračujte opět doprava, minete položku zobrazit heslo a posunete se na položku zapamatovat si tuto síť. Pokud je toto zaškrtávací pole zaškrtnuto nechte jej zaškrtnuté. Počítač se Vám bude automaticky přihlašovat k této síti, aniž byste museli heslo zadávat znovu. Když budete pokračovat stále doprava narazíte na tři tlačítka ?Nápověda, Zrušit a Přihlásit se?. První tlačítko slouží k vyvolání nápovědy k danému dialogu. Zde je vše jasné a srozumitelné takže je zbytečné nápovědu vyvolávat. Tlačítko ?Zrušit? slouží k zrušení dialogu, to v případě že se rozhodnete k této síti nepřihlašovat. Poslední tlačítko ?Přihlásit se? znamená že po jeho aktivaci se počítač automaticky přihlásí k Wifi. Aktivací se rozumí použití klávesové zkratky VO + Mezerník. Dialog po stisknutí tlačítka Zrušit, nebo Přihlásit se automaticky zmizí.

Spotlight:

Spotlight je vyhledávací pole. Na toto pole se můžeme dostat dvěma způsoby. Prvním je přes Doplňkové nabídky a druhý způsob je přes klávesovou zkratku Cmd + Mezerník. Jakmile si vyvoláte pole Spotlight, jedním z výše popsaných způsobů, můžete hned začít psát hledaný výraz.

Pole Spotlight vyhledává prostor vašeho pevného disku.

Příklad:
Přes zkratku Cmd + Mezerník vyvolám pole Spotlight a začnu psát app, platí že čím víc znaků napíšete tím více se Vám zúží výběr vyhledávání. Takže - napsal jsem app a hledám aplikaci AppStore. Po napsání techto tří znaků již dál psát nemusím protože vím že hledám aplikaci AppStore. Teď již šipkou dolů nebo nahoru projíždím výsledky vyhledávání. Jakmile najdu aplikaci AppStore stisknu klávesu ?Enter?. Tím ji aktivuji. Pole Spotlight automaticky zmizí a otevře se mi vybraná aplikace.

Práce s okny ve Finderu:

Finder je take aplikace, jen se nedá zavřít, jak jsem již psal výše. Stejně jako spousta jiných aplikací, můžeme ve Finderu otevřít více oken a pracovat s nimi. Okno Finderu je rozděleno do tří základních sloupců.

V prvním sloupci se nacházejí veškeré složky na Vašem počítači, jako ? Hudba, Obrázky, Filmy, Stahování a Dokumenty.

V druhém sloupci jsou podsložky námi vybrané složky.

Třetí sloupec slouží k náhledu jednotlivých souborů.

Příklad:
Opět se nacházíme na prázdné ploše. Otevřeme si jedno okno Finderu. Levé Cmd + levý Shift + C nám otevře okno Počítač. Rozumí se tím naše uživatelská složka. VoiceOver zahlásí název Vašeho počítače a následně ?Prohlížeč?. Do tohoto prohlížeče se musíte vnořit přes klávesovou zkratku VO + Shift + šipka dolů, následně se můžete z prohlížeče vynořit pomocí VO + Shift + šipka nahoru.

Jakmile jste vnořeni do prohlížeče, můžete se v něm za pomoci šipek dolů a nahoru posouvat po jednotlivých souborech a podsložkách. Jakmile víte že v tuto chvíli stojíte na složce musíte šipkou doprava do této složky vstoupit, z této složky se opět vrátíte zpět šipkou doleva. Jakmile stojíte na některém souboru který chcete otevřít, musíte jej aktivovat přes VO + Mezerník. POZOR: Klávesa Enter v Macu nefunguje pro spouštění souborů, ale pro přepsání názvu vybraného souboru.

Pohyb v základních složkách Finderu:

Máte-li na ploše otevřené okno počítač a chcete se dostat rychle do složky Obrázky, stačí za pomoci klávesové zkratky VO + I, vyvolat nabídku pro výběr položek. Tato nabídka se Vám bude hodit i v dalších aplikacích, nejen ve Finderu. Jakmile máte vyvolán Výběr položek, stačí začít psát Obrázky. Opět platí jako ve Spotlight čím více znaků napíšete tím více se Vám zúží výběr.

Nyní máme napsáno Obrázky, tím se výběr zúžil na složku Obrázky. Nyní jí jen aktivjujte Přes VO + Mezerník. Výběr položek automaticky zmizí a Vy se budete nacházet na základní složce Obrázky, tedy v prvním sloupci. Nyní se musíte dostat do druhého sloupce a to provedete za pomoci klávesové zkratky VO + J ?Přeskočit?. Stejným spůsobem se dostanete i zpět do prvního sloupce, nebo opět můžete použít ?Výběr položek.

Jakmile skončíte práci ve finderu a chcete zavřít dané okno použijte klávesovou zkratku Cmd + W. Okno se automaticky zavře.

Klávesové zkratky složek ve Finderu:

Klávesové zkratky složek Finderu:
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + Shift + ODokumenty
Cmd + Shift + IiCloud Drive
Cmd + Shift + AAplikace
Cmd + Shift + C Počítač
Cmd + Alt + LStahování
Cmd + Shift + DPlocha
Cmd + Shift + HDomovská složka
Složky jako Hudba, Obrázky a Filmy nemají svou klávesovou zkratku proto musíte používat výše uvedený postup.

Práce se soubory a složkami ve Finderu:

Stejně tak jako ve Windows tak i v OS X můžete pracovat se soubory a složkami.. Otevřeme si jakékoli okno Finderu, přes Výběr položek se přesuneme na složku Obrázky v prvním sloupci. Prozatím na ní zůstaneme stát. Nyní stiskneme klávesovou zkratku Cmd + Shift + N. Tim se nám v druhém sloupci vytvoří nová složka. Takže teď máme pod složkou Obrázky složku která se jmenuje Bez názvu. VoiceOver se v tuto chvíli nachází přímo na této složce, tedy v druhém sloupci. Nemusíme proto nikam přeskakovat. Automaticky by název této složky měl být připraven pro přepsání názvu. Pokud není, musíme na této složce stisknout klávesu Enter. Tím se nám aktivuje políčko pro napsání nového názvu. Můžete tedy začít psát a pojmenovat složku Foto. Po přepsání názvu nesmíte zapomenout opět stisknout klávesu Enter, tím se Vám uloží nový název složky. Pokud by jste tuto složku chtěli hned zase smazat stiskněte buďto Cmd + Backspace a složka bude přesunuta do koše, druhý spůsob je, že stisknete klávesy Cmd + Alt + Backspace tim složku smažete nenávratně, tudíž ji již v koši nenajdete.

Práce se soubory:

Stejně tak jako složky, i soubory můžeme přejmenovávat, přesouvat, kopírovat a mazat. Výběr souborů, nebo složek: Zastavíme se na složce, nebo souboru který chceme kopírovat, přesouvat a nebo mazat. Máte-li rozhdnuto co chcete s danou položkou dělat stiskněte požadovanou klávesovou zkratku.

Klávesové zkratky pro práci se složkou, nebo souborem ve Finderu:

Klávesové zkratky pro práci se složkou, nebo souborem ve Finderu
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + CKopírovat
Cmd + VVložit
Cmd + Alt + VPřesunout
Cmd + BackspaceSmaže soubor nebo složku
Cmd + Alt + BackspaceSmaže soubor nebo složku bez návratu

Označování souborů:

Pokud pracujete s jedním souborem stačí se na něm zastavit a poté provést požadovanou akci.

Pokud chcete pracovat s více soubory a tyto soubory jdou po sobě, stačí držet levý Shift a šipkou dolů přidáváte soubory. V opačném směru soubory zase odebíráte.

Poslední způsob je nejtěžší. Máte pět souborů označené od jedné do pěti a vy chcete pracovat pouze s prvním, třetím a pátým. V tomto případě se postavte na první soubor a tiskněte VO + Cmd a klepněte na klávesu Enter. VoiceOver zahlásí soubor odebrán ze seznamu. Klepněte proto ještě jednou do klávesy Enter, aby se soubor znovu přidal. Nyní pusťte klávesu Cmd, ale VO držte dál a přidejte šipku dolů. Jakmile se dostanete na třetí soubor opět přidejte k VO klávesu Cmd a klepněte jednou do Enteru. S posledním souborem je to stejné jako s třetím. Jakmile máte takto vybrané soubory můžete zvolit vámi požadovanou akci.

Nejjednodušší způsob je označit vše a to za pomoci klávesové zkratky Cmd + A a poté vybrat požadovanou akci.

Kopírování, přesouvání a vkládání souborů nebo složek:

Ve složce Stahování máme uložen obrázek. Klávesovou zkratkou Cmd + Alt + L na prázdné ploše vyvoláme složku Stahování. VoiceOver bude v tuto chvíli stát nad prohlížečem. Do tohoto prohlížeče se vnoříme přes VO + Shift + šipka dolů. Nyní přes šipku dolů nebo nahoru nalezneme požadovaný obrázek a zastavíme se na něm.

Nyní stiskneme Cmd + C pro kopírování. Tento soubor máme tedy zkopírován a chceme jej přesunout do složky Obrázky a podsložky Foto.

Proto vyvoláme Výběr položek VO + I a začneme psát Obrázky. Jakmile se nám výběr zúží pouze na Obrázky stiskneme VO + Mezerník. Tím se přesuneme na složku Obrázky. Nyní přes VO + J přeskočíme do druhého sloupce a šipkou dolů nebo nahoru nalezneme podsložku Foto. Když jí najdete zůstanete na ní stát a stisknete Cmd + V. Obrázek se zkopíruje do složky Foto, ale obrázek ve složce stahování též zůstává. Pokud ovšem dáte klávesovou zkratku Cmd + Alt + V obrázek bude přesunut ze složky stahování do složky Foto.