Aplikace Safari - Stránka IDOS.cz

Pohyb na stránce IDOS - Jízdní řády:

Klávesovou zkratkou Alt + S otevřeme aplikaci Safari. Počkáme až se nám načte domovská stránka. Po načtení stránky stiskneme Klávesy Pravé Cmd + L. Tato zkratka nás přesune do řádku pro napsání stránky v internetu, na kterou se chceme přesunout. Do tohoto řádku napište m.idos.cz a potvrďte klávesou Enter. Safari automaticky zaktualizuje stránku na IDOS.cz.

VoiceOver se automaticky přesune na první textové pole ?Odkud?. Pokud se VoiceOver do tohoto pole nepřesune sám Musíme vyvolat Webový rotor klávesovou zkratkou VO + U. Zde si šipkami doleva nebo doprava nalistujeme položku Textová pole. Jakmile máme vybraná textová pole pokračujeme šipkou nahoru nebo dolů dokud nenalezneme textové pole ?Odkud?. Nyní přes VO + Mezerník potvrdíme. Nyní se VoiceOver opravdu nachází v tomto textovém poli. Napište místo odjezdu.

Nyní pokračujeme pohybem po položkách tedy VO + šipka doleva nebo doprava. Vyplníme pole ?Kam. a pokračujeme dále.

Další položkou která je pro nás zajímavá je Zaškrtávací políčko ?Pouze přímá spojení?. Toto políčko zaškrtneme stisknutím VO + Mezerník stejným spůsobem jej zase můžeme odškrtnout.

Posuneme se dál až na položku ?Datum a čas upravitelný text?. Zde můžeme datum vypsat sami ve formátu 29.9.2015, nebo se posunout jednou doprava. Zde se nachází tlačítko zvýšit, které aktivujeme přes VO + Mezerník. Každé aktivování přeskočí na další den. Posuneme li se opět doprava narazíme na tlačítko snížit. Přesouváme se opět doprava a to až na ?Čas upravitelný text? zde vypište čas ve formátu 7:45. Za tímto polem se nacházejí stejná tlačítka jako u výběru data.

Jakmile vyplníme čas pokračujeme dále až na dva přepínače. První je ?Odjezd? a je v tuto chvíli přepnut. Druhým přepínačem je ?Příjezd? pokud jej chcete přepnout stiskněte VO + Mezerník. Nyní doskákejte až na tlačítko ?Vyhledat? a potvrďte jej opět přes VO + Mezerník.

Safari automaticky přenačte stránku, kde by se měly objevit hledané spoje. Po načtení stránky vyvoláme Webový rotor a nalistujeme nadpisy. Nyní nalezneme nadpis kde budou napsána města odkud a kam. Nyní přes VO + šipka doprava projíždíme jednotlivé položky. Jsou to odkazy takže pokud z nich nějaký chceme aktivovat stiskneme VO + Mezerník. Nechcete- li žádný aktivovat pokračujte až dokud Vám VoiceOver nezahlásí ?Tabulka 8 sloupců a 4 řádky. Po proskákání jednotlivých sloupců, VoiceOver by měl hlásit co který sloupec znamená, se již nacházejí jednotlivé spoje. Nezapomeňte že se pořád pohybujete přes VO + šipka doprava nebo doleva.