Aplikace iTunes

Prvky aplikace a jejich popis:

 • Zavírací tlačítko - zavře aplikaci
 • Minimalizační tlačítko - Minimalizuje aplikaci do Docku
 • Zvětšení tlačítko - Zvětší aplikaci na celou obrazovku
 • Předchozí tlačítko - Přepne na předchozí skladbu
 • Přehrát/ Pozastavit tlačítko - Zapne/ Pozastaví aktuální skladbu
 • Následující tlačítko - Přepne na další skladbu
 • Procentuální jezdec - Zvyšuje/ Snižuje hlasitost přehrávání
 • Logo Apple oddíl lcd - Čas a název aktuálně přehrávané skladby
 • Nadcházející vyskakovací tlačítko - Seznam nadcházejících skladeb
 • Hledat textové pole - Vyhledává v knihovně, Apple music a iTunes Store
 • Zpět tlačítko - Zpět na předchozí stránku
 • Vpřed tlačítko - Vpřed na další stránku
 • Hudba vyskakovací tlačítko - Přepínání mezi Hudbou, filmy, Potcasty a atd
 • Přepínací tlačítka Knihovna až Obchod - Přepíná jednotlivé skupiny dané kategorie
 • Boční panel knihoven - Panel knihoven k dané kategorii
 • Vertikální rozdělovník - Upravuje velikost panelu
 • Poslední část se mění podle vybrané knihovny

Nejčastější klávesové zkratky a jejich funkce:

 • Cmd + Mezerník - Spotlight
 • VO + D - Dock
 • VO + šipka doprava/ doleva - Pohyb po položkách
 • VO + Mezerník - Aktivuje tlačítka, vyskakovací tlačítka, nebo přepínací tlačítka
 • VO + šipka dolů/ nahoru - Pohyb v podnabídkách
 • VO + Shift + šipka dolů/ nahoru - Vnoření/ vynoření z oblasti
 • VO + U - Webový rotor
 • VO + I - Výběr položek
 • Enter - Aktivuje a zároveň vyruší webový rotor, nebo výběr položek. Také spouští skladbu na které se právě nacházíte
 • Cmd +Shift + O - Otevře dialog pro přidání hudby
 • Cmd + W - Zavře aktuální okno
 • Cmd + Q - Zavře aplikaci