Aplikace Kontakty

Aplikace ?Kontakty? je takový váš telefoní seznam. Samozřejmě zde najdete pouze kontakty které si sami vytvoříte, nebo pokud máte telefon od Apple tedy iPhone které se vám sesinchronizují z iCloudu.

My budeme pracovat s tou první možností vytváření kontaktů přímo v počítači.

Rozložení aplikace Kontakty:

Přes klávesovou zkratku Cmd + Mezerník vyvolejte vyhledávací pole ?Spotlight?. Zde napište ?Kontakty? a potvrďte Enterem. Automaticky se vám otevře aplikace kontakty.

VoiceOver se vám postaví na textové pole ?Hledat?. Toto pole slouží k rychlému vyhledání daného kontaktu ve vašem seznamu. Jakmile začnete do tohoto pole psát, zúží se vám výběr kontaktů na první písmeno které jste napsali. Každým dalším znakem se bude výběr zužovat. Jakmile Máte napsány nějaké znaky a myslíte si že kontakt již hravě najdete, použijte kláves VO + šipka doprava a přesuňte se na ?Seznam kontaktů tabulka?. Zde se klávesovou zkratkou VO + Shift + šipka dolů vnořte. Nyní opět pokračujeme Přes VO + šipka doprava, s tím rozdílem, že teď už listujeme v kontaktech které začínají na znaky které jste napsali do vyhledávacího pole.

Pokud máte vybrán kontakt, který vás zajímá, vynořte se z tabulky pomocí kláves VO + Shift + šipka nahoru. Teď se nacházíte zpět v horní části aplikace jako než jsme se vnořili do tabuky s kontakty. Přes VO + šipka doleva se vraťte o jeden krok zpět a to na ?Kontaktní údaje skupina?. Do této skupiny se musíte vnořit a přes VO + šipka doprava, nebo doleva se pohybujete po jednotlivých položkách. VoiceOver se po vnoření postaví na ?Příjmení Jméno?. Pokud dáte VO + šipka doleva VoiceOver zahlásí ?Ikona uživatele?, to znamená že k danému kontaktu můžete přiřadit nějaký obrázek nebo fotografii. My se budeme posouvat opačným směrem tedy přes VO + šipka doprava a to na ?Kontaktní údaje oblast posunu?. Zde se opět vnoříme a opět přes VO + šipka doprava projíždíme položky v této oblasti. Položky v této oblasti se budou lišit podle toho kolik údajů k danému kontaktu přidáme.

V případě že máte iPhone, nebo víte že uživatel jehož kontakt právě prohlížíte Má iPhone, nebo stejně tak jako vy Mac, Můžete z aplikace kontakty rovnou zavolat.

Návod jak volat z aplikace Kontakty:

Máme vybrán požadovaný kontakt, jsme vnořeni v?Kontaktní údaje skupina? a následně v ?Kontaktní údaje oblast posunu?. Přes VO + šipka doprava nalezneme položku ?Zahájit video hovor FaceTime, nebo Zahájit audio hovor FaceTime?. Stiskneme na jedné položce VO + Mezerník. Tím se nám rozbalí nabídka a hned první položku potvrdíme pomocí VO + Mezerník. Takovýto hovor neprobíhá jako u klasického telefonu, ale přes internet, takže nemůsíte mít strach hovor vám nebude nijak účtován.

Nyní se opět nacházíme v horní části aplikace jako než jsme se začali vnořovat, a pomocí VO + šipka doprava pokračujeme na tři zbývající prvky. Prvním prvkem je ?Přidat tlačítko?, toto tlačítko slouží k přidání kontaktu do vašeho seznamu.

Druhý prvek je zaškrtávací políčko ?Upravit?. Jakmile máte v seznamu kontaktů vybrán kontakt, který chcete upravit, potvrďte toto políčko pomocí VO + Mezerník, tlačítko se automaticky změní na ?Hotovo?. Zatím jej nepotvrzujte, jelikož jste ještě žádnou úpravu v kontaktu neprovedli. Přes VO + šipka doleva se vraťte až na kontaktní údaje - skupina a vnořte se do ní. Nyní opět můžete procházet jednotlivé položky a následně je upravovat. Po úpravě kontaktu se vynořte a přesuňte se na zaškrtávací políčko ?Hotovo? a potvrďte jej. Kontakt bude uložen.

Poslení prvek je sdílet vizitku. Pokud toto tlačítko potvrdíte, vyskočí nabídka, jak chcete kontakt sdílet. První položkou je zdílet emailem a druhá zprávou. Sdílení Emailem je jasné a u položky Zprávy platí to samé jako v předchozím případě.

Vytvoření nového kontaktu:

Opět se nacházíme v horní části aplikace jako na začátku. Přes VO + šipka doprava se přesuneme na tlačítko ?Přidat? a potvrdíme jej. Otevře se nám nabídka co chceme přidat. Nás v tuto chvíli zajímá hned první položka a tou je ?Nový kontakt?. Opět pomocí VO + Mezerník potvrdíme. VoiceOver se automaticky přesune do pole ?Jméno?. My se, ale pomocí VO + šipka doleva přesuneme na předchozí textové pole a to ?Příjmení?. Vyplníme jej a přes VO + šipka doprava a přeskočíme na pole ?Jméno?. Po jeho vyplnění pokračujeme dále. Zde se nachází pole ?Firma?. Pokud nechcete tak toto pole můžete nechat volné. Následuje Zaškrtávací pole ?Firma?. Pokud jste pole firma vyplnili a toto políčko zaškrtnete, bude tento kontakt ve vašem seznamu řazen ne podle Příjmení a Jména, ale podle firmy kterou jste zadali.

Další položkou která nás bude zajímat je ?Kontaktní údaje oblast posunu?. Do této oblasti se musíte vnořit za pomoci kláves VO + Shift + šipka dolů. Po vyplnění údajů se z oblasti vynoříte přes VO + Shift + šipka nahoru. Jsme tedy vnořeni v oblasti a prní položku kterou VoiceOver zahlásí je ?Mobil vyskakovací tlačítko?. Po potvrzení tohoto tlačítka se nám otevře nabídka pro výběr jaký typ údaje bude vyplňován. Šipkou dolů/ nahoru v se v této nabídce pohybujeme. Po vybrání volby opět stiskneme VO + Mezerník pro potvrzení. Nyní se opět pohybujeme pomocí VO + šipka doprava, nebo doleva na předchozí položku v této oblasti. Po vyskakovacím tlačítku následuje textové pole pro napsání telefonu. Následují další doplňující informace k vašemu kontaktu. Tyto položky nebudu všechny vypisovat. Jen si zapamatujte že pohyb po položkách je pořád stejný tedy VO + šipka doprava nebo doleva. Potvrzení vyskakovacího tlačítka VO + Mezerník v nabídce po rozbalení tohoto tlačítka se pohybujete pouze šipkou dolů nebo nahoru. Po vybrání správné volby musí opět následovat potvrzení. Po dokončení editace kontaktu se vynořte až na úplný začátek a přesuňte se na tlačítko ?Hotovo?, tím kontakt uložíte do vašeho seznamu.

Odstranění kontaktu:

Vnořte se do oblasti vašeho telefoního seznamu, vyhledejte kontakt který chcete smazat a stiskněte Cmd + Backspace. Okamžitě se vám zobrazí dialog kde se vás počítač bude dotazovat jestli si opradu přejete daný kontakt smazat. Přes VO + šipka doprava doskákejte na dvě posobě jdoucí tlačítka. První je ?Zrušit? a druhé ?Smazat?. Vybrané tlačítko opět potvrďte pomocí VO + Mezerník.

Aplikaci Kontakty zavřete klávesovou zkratkou Cmd + Q.