Aplikace Mail

Aplikace mail je e-mailový klient pro příjem, odesílání zpráv. Pozor nejedná se o zprávy typu SMS. V aplikaci Mail můžete mít neomezeně emailových učtů.

Otevření Mailu:

Stiskněte Cmd + Mezerník pro vyvolání vyhledávacího pole Spotlight. Nyní již můžete začít psát text Mail. Pozor nepíšete mailovou zprávu, ale hledáme zatím pouze aplikaci mail. Jakmile máte napsáno, na prvním místě by automaticky měla být hledaná aplikace. Pokud si nejste jisti že tam je opravdu aplikace mail stačí šipkou dolů a následně nahoru si ověřit jestli tomu tak opravdu je. Nyní již víte že opravdu stojíte na aplikaci mail, proto stiskněte klávesu Enter. Spotlight zmizí a otevře se aplikace mail.

Pokud jste připojeni k internetu, aplikace automaticky vyhledá nové příchozí zprávy. Nejste-li připojeni, zobrazí se zprávy, které aplikace přijala při poslední připojení.

Pohyb po zprávách, nebo složkách aplikace Mail:

Pohyb po zprávách a práce s nimi:

Jakmile máte spuštěnu aplikaci Mail a jsou vyhledány nové zprávy ?Bude detekováno zvukem?, VoiceOver zahlásí ?Zprávy tabulka?. Do této tabulky se klávesovou zkratkou VO + Shift + šipka dolů vnoříte. Nyní se nacházíte v tabulce, kde budou všechny zprávy, v závislosti na které složce v předchozím sloupci jste byli naposled. Budu tedy počítat s tím že jste stále na složce Příchozí zprávy. Jsme již vnořeni do tabulky a za pomoci klávesové zkratky VO + šipka doprava/ doleva tedy pohybem po položkách se přesouváte po zprávách. VoiceOver bude hlásit od koho vám zpráva přišla, dále čas kdy byla přijata a v poslední části vám přečte krátký náhled zprávy. POZOR: Nebude přečtena celá zpráva, ale opravdu pouze jen asi první dva řádky.

Zastavte se na zprávě, kterou si chcete přečíst, a přes VO + J přeskočte do těla zprávy. VoiceOver bude hlásit ?Pracovat s položkou text?. Když použijete stejnou zkratku jako před chvílí, vrátíte se opět do tabulky se zprávami, VoiceOver bude hlásit ?Pracovat s položkou tabulka?. Přeskočte tedy do těla zprávy a nyní již za pomoci šipek dolů/ nahoru čtete zprávu kterou jste si v předchozím kroku vybrali.

Po přečtení zprávy opět přeskočte do tabulky se všemi zprávami. Nyní můžete zprávu Ponechat tam kde je, nebo ji smazat za pomoci klávesové zkratky Cmd + Backspace. Zpráva bude ze složky Příchozí zprávy přesunuta do koše, kde bude čekat dokud Koš nevysypete. Vysypání Koše provedete tak že aniž by jste se na složku přesouvali stisknete zkratku Cmd + Shift + Backspace, VoiceOver se Vás zeptá jestli si opravdu přejete kompletně smazat zprávy ve všech učtech. Pomocí VO + šipka doprava se tedy přesuňte na tlačítko Smazat výchozí tlačítko a potvrďte jej přes VO + Mezerník. Nebo jste-li si opravdu jisti že chcete zprávy smazat stiskněte Enter. Zprávy budou z Koše smazány.

Poslední způsob, jak smazat zprávy je, že stisknete zkratku Cmd + Alt + Backspace. Tím bude zpráva též smazána, pouze s tím rozdílem že se nepřesune do složky Koš, ale bude nenávratně pryč. Pokud chcete smazat všechny zprávy v jakékoli schránce/ složce můžete použít klávesovou zkratku Cmd + A, tím všechny zprávy vyberete můžete následně použít předchozí kroky.

Poslední možností co se zprávou udělat je, že ji přesunete do vámi vytvořené složky. Tuto možnost provedete tak že se postavíte na zprávu kterou si chcete uložit, stisknete VO + Shift + M, tim vyvoláte kontextovou nabídku kde za pomoci šipek dolů/ nahoru najedete na položku. Přesunout do schránky?. Tato položka bude mít podnabídku, takže šipkou doprava se do ní zasunete v opačném směru z ní zase vyjedete. V této podnabídce můžete mít několik složek, záleží na tom kolik jste si jich vytvořili. Jakmile jste zasunuti v této podnabídce, opět šipkou dolů/ nahoru najedete na složku do které zprávu chcete přesunout a aktivujete jí klávesovou zkratkou VO + Mezerník. Zpráva bude automaticky přesunuta do vybrané složky. Zde se dá opět použít Cmd + A, pokud chcete všechny zprávy označit a následně přesunout do jedné složky.

Pohyb po složkách:

V předchozím kroku jste se naučili pohybovat ve sloupci/tabulce se zprávami některé ze složek. Tento návod platí pro všechny další složky. Nyní se naučíme jak se přesunout do jiné složky než jenom příchozí. Stojíte-li v tabulce zpráv, vyvolejte ?Výběr položek?, klávesovou zkratkou VO + I. Automaticky se zobrazí nabídka všech položek. Zde se opět pohybujete pouze šipkami dolů/ nahoru, dokud nenaleznete složku do které se chcete přesunout. Jakmile máte vybranou složku pak vám stačí ji aktivovat pomocí zkratky VO + Mezerník. Nyní se VoiceOver nachází v tabulce se všemi složkami a stojí přímo na složce kterou jste si před chviličkou vybrali.

Kdybyste však použili VO + šipka doprava, nebo doleva začnete se pohybovat po ostatních složkách.

POZOR: Pouze po složkách, ale ne po zprávách. VoiceOver může hlásit kolik zpráv se v dané složce nachází.

Nyní tedy stojíte na složce kterou si chcete prohlédnout. Opět stisknete VO + I tedy výběr položek a začnete psát Tabulka. Tím se vám vyhledávací výběr zůží na dvě možnosti, ?Schránka tabulka, VoiceOver zahlásí na jaké schránce, nebo chcete-li složce se nacházíte?, druhá možnost která nás teď zajímá je ?Zprávy tabulka?. Tuto možnost aktivujte pomocí VO + Mezerník. VoiceOver se přesune přímo nad tabulku se zprávami. Do této tabulky se musíte opět vnořit pomocí VO + Shift + šipka dolů. Nyní se po zprávách posouváte jako v návodu výše.

Nová zpráva:

Vytvoření nového mailu. Máte otevřenu aplikaci Mail. Nyní stisknete zkratku Cmd + N Nová zpráva. Objeví se vám dialog pro vytvoření nové zprávy. VoiceOver se v tuto chvíli nachází v textovém poli pro napsání mailové adresy člověku, kterému zprávu chcete poslat. Vy si nemusíte pamatovat mailové adresy ve tvaru jan.novak@seznam.cz, ale pokud máte tuto adresu ve svých kontaktech stačí začít psát jméno komu píšete. Též nemusíte psát velké znaky. Jakmile tedy začnete psát, počítač automaticky začne detekovat možná jména ve vašem kontaktním seznamu. Může se vám stát že k danému jménu máte více než jednu emailovou adresu, v tomto případě musíte za pomoci šipek dolů/ nahoru vybrat tu na kterou chcete zrovna mail odeslat.

Máte-li adresu vybránu, pak se pomocí VO + šipka doprava přesouváte, dokud nenarazíte na textové pole ?Předmět upravitelný text?.

Zde napište název vaší zprávy a opět se přesuňte až na ?Upravitelný text?.

Zde již píšete text vašeho mailu. Jestliže máte text zprávy napsán, pak vám již nebrání nic aby jste mail klávesovou zkratkou Cmd + Shift + D odeslali příjemci.

Další akce s příchozí zprávou:

Odpověď na zprávu: Určitě se vám stane že vám někdo pošle zprávu na kterou bude čekat odpověď. Jakmile si zprávu od odesilatele přečtete viz návod výše, přesuňte se do tabulky zpráv zastavte se na zprávě na kterou chcete odpovídat a stiskněte zkratku Cmd + R. Automaticky se objeví dialog pro odpověď. VoiceOver se bude nacházet rovnou v textovém poli pro napsání odpovědi. Příjemce a předmět zprávy jsou již předvyplněny. Vy tedy napište text opovědi a opět přes Cmd + Shift + D zprávu odešlete.

Přeposlání zprávy:

Tuto funkci využijete v případě že vám někdo pošle mail, který budete chtít přeposlat někomu jinému, aniž byste zprávu museli přepisovat. Opět stojíte na mailu který chcete přeposlat, a stisknete klávesovou zkratku Cmd + Shift + F. Objeví se opět dialog a VoiceOver se bude nacházet v textové poli pro adresáta, tedy člověku kterému zprávu přeposíláte. Platí postup jako u nové zprávy, s tím, že předmět je opět předvyplňen, to samé platí i pro text zprávy. Znovu použijte zkratku Cmd + Shift + D. Zpráva bude automaticky odeslána.

Připojení přílohy:

Připojení Příohy:

Máte otevřenou aplikaci Mail a prošli jste kroky které popisuji v návodu pro vytvoření nové zprávy. Nyní chcete připojit jakoukoli přílohu k mailu. Stiskněte proto klávesovou zkratku cmd + Shift + A, vyskočí na vás dialog pro připojení přílohy. Nyní postupujte jako při práci ve Finderu. Jakmile budete stát na souboru který chcete někomu poslat stačí stisknout klávesu Enter. Příloha se automaticky k mailu připojí. Nyní již zprávu pouze odešlete.

Stažení přílohy z Mailu:

Jestliže vám přijde mail kde vám odesilatel posílá nějaký soubor, který si chcete stáhnout do počítače postupujte takto. Vynechám postup jak se přesouvat mezi schránkami, zprávami, protože to již bylo popsáno výše. Začnu tedy tak že jste již přesunutí v těle zprávy, která vám přišla, šipkou dolů si přečtěte text který vám odesilatel napsal. Na konci této zprávy se bude nacházet přiložená příloha, která bude ve tvaru ?Nějaký název, tečka a přípona souboru?. Příponou se myslí ?PDF, JPG, AVI, DOC atd?. Takže se teď nacházíte na této příloze, klávesovou zkratkou VO + Shift + M vyvoláte kontextovou nabídku. První položka v této nabídce je ?Otevřít, touto položkou přílohu otevřete v náhledu, ale nebude stažena do vašeho počítače. Druhá položka je stáhnout přílohu. Po aktivaci této položky vyskočí dialog pro výběr a umístění, kam se má příloha uložit, postupujte jako ve Finderu. Třetí položkou je ?Uložit do složky stahování? tato volba vám přílohu stáhne do složky staženo, kde s ní můžete ve Finderu dále pracovat. Ve všech případech po aktivaci kontextová nabídka automaticky zmizí.

Klávesové zkratky aplikace Mail:

Klávesové zkratky Mailu:
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + MezerníkVyvolá vyhledávací pole ?Spotlight
Cmd + NNová zpráva
Cmd + ROdpověď na zprávu
Cmd + Shift + ROdpovědět všem<
Cmd + Shift + FPřeposlání zprávy
Cmd + Shift + DOdešle zprávu
Cmd + BackspaceSmaže aktuální zprávu. Přesune do schránky Koš.
Cmd + Alt + BackspaceSmaže zprávu . Bez návratu.
Cmd + Shift + BackspaceVysype veškeré Koše, aniž by jste se museli přesouvat do schránky Koš
VO + šipka doprava/ dolevaPohyb po položkách
VO + MezerníkAktivuje danou položku
VO + IVýběr položek
Šipka dolů/ nahoruPohyb v textu zprávy/ pohyb v nabídkách
Šipka doprava/ dolevaPohyb v textu po znacích/ Zasunutí nebo vysunutí z podnabídek
Cmd + Shift + A Připojit přílohu
Cmd + AVybere všechny zprávy
VO + Shift + MVyvolá kontextovou nabídku
VO + JPřeskočí z tabulky zpráv do těla zprávy a opačně

Klávesové zkratky pro pohyb v textu:

Klávesové zkratky pro pohyb v textu:
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + šipka nahoruNa začátek textu
Cmd + šipka dolůNa konec textu
Cmd + šipka dopravaNa konec řádku
Cmd + šipka dolevaNa začátek řádku
Šipka dolů/ nahoruPohyb po řádcích
Šipka doprava/ dolevaPohyb po znacích
VO + šipka doprava/dolevaPohyb po slovech

Klávesové zkratky pro výběr textu a další práce s ním:

Klávesové zkratky pro výběr textu a další práce s ním:
Klávesová zkratkaAkce
Shift + šipka dolůVýběr po řádcích. Opačným směrem odznačuje
Shift + šipka dopravaOznačuje po znacích. V opačném směru odznačuje
Shift + Alt + šipka dopravaOznačuje po slovech. V opačném směru odznačuje
Cmd + AOznačí veškerý text
Cmd + CKopíruje vybraný text
Cmd + VVkládá vybraný text
Cmd + XVyjímá vybraný text
Cmd + ZVrátí akci o krok zpět
BackspaceOdmazává znak, v případě že máte označený text pak odmaže vše co je označeno

Zavření aplikace/ aktivního okna:

Zavření aplikace/ aktivního okna:
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + WZavře aktualní okno aplikace Mail, ale aplikace pořád běží
Cmd + QZavře kompletně aplikaci Mail