Aplikace Náhled

Aplikace Náhled slouží k zobrazení souborů, které máte uloženy na pevném disku, přenostném disku, nebo třeba jen v příloze mailu. Těmito soubory je myšleno jpg, pdf a atd. Pozor nepleťte si prosím Náhled s funkcí Rychlý náhled, který se aktivuje pouhým stisknutím mezerníku na daném souboru. Aplikací Náhled se dá též skenovat ze skeneru na vaší tiskárně.

Spuštění aplikace náhled:

Klávesovou zkratkou Cmd + Mezerník vyvolejte pole Spotlight a napište do něj Náhled. Jakmile máte napsáno, stačí jen potrdit enterem. Aplikace se automaticky otevře. Nyní klávesovou zkratkou Cmd + O, otevřete dialog pro otevření již existujícího souboru. Tento dialog je podobný Finderu. Ten už byste měli ovládat. Jakmile naleznete soubor který chcete otevřít v aplikaci Náhled stačí jen stisknout enter. Soubor se vám otevře.

Druhý způsob otevření souboru:

Ve finderu, nebo v mailu na příloze vyvolejte klávesovou zkratkou Vo + Shift + M kontextovou nabídku a přesuňte se na položku Otevřít v aplikaci. Do podnabídky se přesuňte šipkou doprava a zde najděte aplikaci Náhled. Opět jen potvrďte sitskem enteru. Soubor se automaticky otevře.

Práce s Náhledem:

Vyjmenuji prvky které se nacházejí v horní části aplikace Náhled. Začínám zleva a přes zkratku Vo + šipka doprava se posouvám po položkách.

Položky aplikace Náhled
PoložkaVysvětlení
Zavírací tlačítkoZavře okno Náhledu.
Mimimalizační tlačítkoMinimalizuje aplikaci Náhled.
Tlačítko celá obrazovkaZvětší na celou obrazovku.
Název souboruInformuje nás o názvu otevřeného souboru.
Akce tlačítko nabídkyAkce pro daný soubor
Panel nástrojůZde se nacházejí další funkce aplikace Náhled.
  1. Zobrazení tlačítko nabídky
  2. Zvětšení skupina
  3. Sdílet tlačítko nabídky
  4. Zvýraznit skupina
  5. Otočit přepínač
  6. Anotace zaškrtávací políčko
  7. Hledat vyhledávací políčko
CollectionOblast s  náhledů textů, nebo obrázků otevřeného souboru.
Vertikální posuvníkRozšíří, nebo zúží okno
Oblast textuZde se již nachází oblast s textem, nebo obrázek

Do panelu nástrojů, skupin, colletion a oblasti s textem se za pomoci zkratky VO + Shift + šipka dolů vnoříte, v opačném směru se zase vynoříte. Tlačítka, zaškrtávací políčka, přepínače, aktivujete pomocí VO + Mezerník.

Oblast textu:

Jakmile stojíte nad oblastí s textem, nebo obrázkem, použijte klávesovou zkratku VO + Shift + šipka dolů pro vnoření. Nyní se nacházíte v textové oblasti. Zde již stačí stisknout VO + A a VoiceOver začne předčítat text. Pozor platí pouze pro formát typu PDF. Formáty typu JPG a atd se musí nejdříve převést v jiném programu. Obrázky typu foto, nebudou nikdy čteny, jako text.

Klávesové zkratky
ZkratkaAkce
Cmd + MezerníkVyvolá pole Spotlight.
VO + šipka doprava/dolevaPohyb po položkách.
VO + Shift + šipka dolů/ nahoruVnoření, vynoření z oblasti.
VO + MezerníkPotvrzení tlačítka, přepínače, zaškrtávacího políčka a vyskakovacího tlačítka.
VO + AZačne předčítat text.
Cmd + WZavře aktivní okno Náhledu.
Cmd + QZavře aplikaci Náhled.
VO + MNabídky Apple a následně i aplikace Náhled. Zde můžete nalézt další klávesové zkratky.