Aplikace Safari - Stránka Play.cz

Pohyb na stránce Play.cz:

Otevřete si aplikaci Safari. Stiskněte Cmd + L, Tím se přesunete do pole pro napsání internetové stránky. Zde napište www.play.cz a stiskněte Enter. Počkejte dokud Safari stránku nenačte.

VoiceOver se automaticky přesune do webobé oblasti. Nyní vyvolejte ?Webový rotor? a šipkou doprava nebo doleva naistujte ?Nabídka ovládací prvky formuláře.

Nyní jako pokaždé šipkou dolů, nebo nahoru listujete v této nabídce. Nás bude zajímat hned první položka této nabídky a to ?Vyberte si rádio vyskakovací tlačítko.

Toto tlačítko potvrďte a šipkou dolů nebo nahoru vyberte požadované rádio. Výběr opět potvrďte. Safari stránku přenačte a změní ji na vámi vybrané rádio. Nyní vyvolejte webový rotor a nalistujte ?Nabídka nadpisy?. Šipkou dolů najděte nadpis s názvem vašeho rádia a dejte VO + Mezerník.

VoiceOver se přesune na tento nadpis. Nadpis již nepotvrzujte, ale Přes VO + šipka doprava postupujte vpřed. Hned za nadpisem na který jste se před chviličkou přesunuli je další nadpis který určuje žánr vašeho rádia. Postupte ještě o jeden krok vpřed a to na ?Player.HTML? a potvrďte jej.

Rádio by mělo pokud jste připojeni k internetu automaticky začít hrát. Pozor nedochází k přenačtení původní stránky, Ale vyskočí nové okno. to znamená že nyní vám bježí dvě okna Safari. Prní je původní kde jste si bybírali druh rádia a druhé je to které vám rádio přehrává. Jakmile se rozhodnete ukončit přehrávání vámi vybraného rádia stačí stisknout Cmd + W a okno se zavře. Tímpádem se budete opět nacházet na stránce pro výběr rádia. Nyní můžete spustit jiné rádio dle předchozího návodu.