Aplikace Safari

Safari je internetový prohlížeč, jako ve Windovs Internet Explorer.

Spuštění Safari

Safari spustíte Klávesovou zkratkou pravý Alt + S. Otevře se internetový prohlížeč Safari a automaticky se zobrazí domovská stránka. Tato stránka může být různá, záleží na každém uživateli. Jakmile je stránka načtena, VoiceOver začne předčítat celou stránku. Toto čtení zastavíte stisknutím klávesy Ctrl a čtení by mělo automaticky přestat. Pokud se stránka špatně načte, třeba kdyby se Safari z nějakého důvodu zaseklo, dejte klávesovou zkratku Cmd + R. Stránka se znovu načte.

Na této stránce, stejně tak jako na dalších stránkách na internetu, se nachází spousta odkazů, nadpisů, textových polí. V jednotlivích položkách se pohybujeme pomocí VO + šipka doprava nebo doleva. Tento pohyb je základním pohybem, ale pokud hledáme určitou položku na stránce je tento postup nepraktický a zdlouhavý. Proto je VoiceOver vybaven Webovým rotorem. Klávesová zkratka pro Webový rotor je VO + U. jakmile Webobý rotor vyvoláte můžete používat jen šipky doprava, nebo doleva pro výběr jednotlivých položek na stránce. Jakmile si vyberete mezi položkami jako jsou ?Odkazy, nadpisy, textová pole, tlačítka a atd? Můžeme listovat v jednotlivých podpoložkách, pomocí šipky dolů, nebo nahoru. POZOR: Jestliže si ve Webovém rotoru vyberete položku odkazy, v podpoložkách se budou nacházet pouze veškeré odkazy nacházející se na této stránce. Když máte vybraný odkaz a stojíte na něm VoiceOverem, potrdíte jej pomocí klávesové zkratky VO + Mezerník.

Práce s jednotlivími položkami ve Webovém rotoru:

Musíte mít na paměti že jakmile vyvoláte Webový rotor, nalistujete si požadovanou položku a násleně vyberete podpoložku, musíte vždy stisknout VO + Mezerník pro potvrzení. VoiceOver se po stisknutí této zkratky automaticky přesune na vámi vybranou položku. V případě že si vybíráte mezi odkazy, tlačítky, zašktávacími políčky nebo přepínači, můsíte dát ještě jednou VO + Mezerník. To proto že první stisknutí pouze deaktivuje Webobý rotor a přesune VoiceOver do webobé stránky na Vámi vybranou položku.

Zadávání a ukládání Webobé stránky:

Pokud víte že stránka kterou hledáte je www.seznam.cz můžete použít klávesovou zkratku Levé Cmd + L. Automaticky budete přesunuti do pole pro napsání názvu webobé stránky. Zde onu stránku napište, pozor v názvech se nepíší znaky s diakritikou. Jakmile dopíšete, stiskněte klávesu Enter a automaticky budete přesměrování na stránku kterou jste napsali. Pokud si tuto stránku chcete uložit protože víte že ji budete využívat častěji, můžete si ji uložit do ?Záložek.. Stiskněte Levé Cmd + D objeví se Vám dialog pro uložení stránky. První položka kterou musíte určit je kam si přejete danou stránku uložit. Jedná se o vyskakovací tlačítko které aktivujete pomocí VO + Mezerník. Po výsledcích pro uložení se pohybujete šipkou dolů, nebo nahoru. Pro začátek si stránky ukládejte pouze do umístění ?Záložky?. Opět tuto položku potvrďte. Přes VO + šipka doprava se přesuňte na další položku a tou je textové pole pro napsání názvu stránky, Pokud je název srozumitelný nemůsíte jej přepisovat. Na závěr přes VO + šipka doprava proskákejte až na tlačítko ?Přidat? a potvrďte jej.

Otevření uložené záložky:

Přes VO + M se přesuňte do ?Řádku nabídek? a šipkou doprava doskáktejte na nabídku ?Záložky?. Nyní šipkou dolů rozevřete tuto položku a opět pokračujete šipkou dolů na záložku kterou jste si uložili. Opět potvrdíte. Stránka se Vám automaticky otevře.

Zpět na Domovskou stránku, nebo na předchozí stránku:

V případě že se ze stránky kterou máte otevřenu chcete vrátit na domovskou stránku, stiskněte Pravé Cmd + Shift + H. Safari se přenačte a Vy budete automaticky přesměrování na Vaši domovskou stránku. Pokud jste přes vyhledávací pole vyhledávali nějaký výraz a otevřeli jste si nějakou stránku a chcete se vrátit zpět na výsledky vyhledávání. Stiskněte VO + I ?Výběr položek a zde napište ?Zpět?. V tomto výběru Vám zůstanou tyto položky ?Zpět/ Vpřed skupina a Zpět tlačítko?. Šipkou dolů se přesuňte na ?Tlačítko zpět? a dvakrát přes VO + Mezerník potvrďte. Automaticky budete přesunuti na předchozí stránku.

Výběr textu na stránce:

Pokud Vás nějaký text na stránce zaujal, můžete si jej vybrat a násleně zkopírovat a někam vložit. Výběr textu probíhá stejně jako textovém editoru. Cmd + A vybere veškerý text včetně obrázků, tlačítek a jiných prvků na webobé stránce. Shift + šipka dolů budete vybírat text po řádcích. Shift + šipka doprava budete vybírat text po znacích v řádku. Shift + Alt šipka doprava budete vybírat text po slovech v řádku. Jakmile máte text vybrán stiskněte Cmd + C tím vybraný text zkopírujete do virtuální schránky. Nyní si otevřete textový editor a stiskněte Cmd + V tím zkopírovaný text vložíte do textového editoru.

Tisk stránky:

Pro tisk stránky stiskněte Cmd + P automaticky Vám vyskočí dialog pro tisk, kde máte na výběr kolik stránek chcete tisknout. V případěě že je pod odkazem deset stránek a Vy ve výběru tisku neupravíte počet tištěných stránek, bude automaticky vytištěno všech deset stran. Pro tisk jednotlivých pasáží doporučuji, text vybrat, zkopírovat, vložit do textového editoru a následně vytisknout. Máte jistotu že tisknete text který jste si vybrali a zkontrolovali.

Sdílení stránky:

Jestliže jste na stránce kterou chcete někomu poslat aby se na ní též podíval stiskněte VO + I ?Výběr položek? napište ?Sdílet?. Ve výběru Vám zůstane pouze tlačítko ?Sdílet?. Aktivujte jej a šipkou dolů vyberte požadované sdílení. Zde se nachází položka ?Přidat záložku? tato položka je stejná jako přes klávesovou zkratku Cmd + D. Další položkou je ?Poslat stránku emailem?. V případě že potvrdíte tuto položku se Vám automaticky otevře aplikace Mail a dialog pro napsání nové zprávy. Vy v tomto dialogu musíte vyplnit pouze komu mám mail dojít. Předmět zprávy bude předvyplněn a vtextu zprávy bude odkaz na stránku kterou s někým chcete sdílet. Další položky v tomto menu jsou závislé na tom jeslti máte zaregistrované tyto služby ?FaceBook, Twitter?. Položka zprávy vám bude fungovat v případě že máte telefon od společnosti Apple ?iPhone?, nebo víte že odkaz posíláte na telefon od Apple.

Stahování souborů:

Každý se dostane do situace kdy si bude chtít něco stáhnout z internetu. V případě že se jedná o obrázek, musíte stát VoiceOverem na odkazu který tento obrázek obsahuje. Poté vyvoláte kontextovou nápovědu pomocí kláves VO + Shift + M, pak se za pomocí šipek dolů nabo nahoru přesunete na položku ?Uložit obrázek jako?. Vyskočí dialog pro uložení obrázku. V tomto dialogu můžete změnít název obrázku a místo kam se má obrázek uložit. Postup je stejný jako v každém dialogovém okně. Pokud se jedná o jiný soubor na jiné stránce a vyskytuje se zde přímo odkaz ?Stáhnout, nebo Download? stačí jej pouze potvrdit. Safari by mělo automaticky začít daný soubor stahovat. To si můžete ověřit když stisknete Cmd + Alt + L. Objeví se vám překryvné okno kde budete mít informace o stahovaném souboru a stav, v jakém se stahování nachází. Překryné okno s informacemi o stahování schováte stisknutím klávesy ESC. POZOR? Na internetu narazíte na stránky kde Vás aktivování odkazu Stáhnout přesměruje na jinou stránku. Kde budete muset opět přes Weboý rotor, položku odkazy, odkaz Stáhnout/ Download zahájit stahování. Vámi stažené soubory se automaticky objeví ve Finderu, složka stahování. Složku Stahování ve Finderu vyvoláte za pomocí klávesové zkratky Cmd + Alt + L.

Klávesové zkratky aplikace Safari:

Klávesové zkratky Safari
Klávesová zkratkaAkce
Pravý Alt + SOtevře aplikaci Safari.
Cmd + WZavře dané okno Safari, ale aplikace Safari běží nadále.
Cmd + QZavře aplikaci Safari.
cmd + LPřesune VoiceOver do řádku pro napsání WWW stránky.
cmd + Shift + HDomovská stránka.
Cmd + DVyvolá dialog pro uložení stránky do záložek.
Cmd + Alt + LVyvolá překryvné okno stahování.
ESCZruší dialogová a překryná okna.
VO + IVýběr položek.
Cmd + UWebový rotor.
VO + Shift + šipka dolů/ nahoruVnoření/ vynoření.
VO + šipka doprava/dolevaPohyb po položkách.
Šipka doprava, doleva, dolů a nahoruPohyb ve Webovém rotoru a Výběru položek.