Aplikace TextEdit

Aplikace TextEdit je podobná jako aplikace Poznámkový blok ve Windows. Jen má více funkcí.

Vyhledání a aktivace TextEditu:

Klávesovou zkratkou Cmd + Mezerník vyvolejte Spotlight ?Vyhledávací pole?. Začněte rovnou psát TextEdit. Nemusíte psát velké znaky, stačí malé. Opět platí že s každým napsaným znakem do vyhledávacího pole se nám automaticky zužují výsledky vyhledávání. Pokud napíšete celý název aplikace pak je jasné že ve výsledcích vyhledávání je aplikace na prvním místě, proto stačí stisknout klávesu Enter pro aktivaci aplikace TextEdit. Pokud jste ale napsali jen několik znaků a nejste si jisti že TextEdit je na prvním místě ve vyhledaných položkách, musíte aplikaci najít za pomoci šipek dolů/ nahoru. Jakmile ji naleznete opět stiskněte Enter a aplikace se otevře.

Otevření TextEditu:

Pokud jste úspěšně nalezli aplikaci TextEdit ve Spotlightu a aktivovali jste jí Enterem, Spotlight, tedy vyhledávací pole vám automaticky zmizelo a na ploše se vám otevřel dialog pro otevření existujícího dokumentu. Vy zatím žádný dokument nemáte a proto jej právě teď vytvoříme.

Vytvoření nového dokumentu:

Nacházíme se v dialogu pro otevření existujícího dokumentu přesně v prohlížeči dokumentů Z tohoto prohlížeče se klávesovou zkratkou VO + Shift + šipka vynoříme a poté se za pomoci klávesové zkratky VO + šipka doprava přesuneme na tlačítko ?Nový dokument? a aktivujeme jej pomocí VO + Mezerník. Tím se automaticky otevře nový list, zde již můžete začít psát.

Druhý způsob je lehčí, opět se nacházíme v dialogu pro otevření již existujících dokumentů, My se nikam nepřesouváme, ale stiskneme Klávesovou zkratku Cmd + N pro vytvoření nového dokumentu. Opět se automaticky otevře nový list kam můžete rovnou začít psát text.

Při psaní jakýkoliv textů doporučuji průběžně dokument ukládat. Uložení dokumentu provedete pomocí kláves Cmd + S. Objeví se dialog pro uložení vámi psaného dokumentu. VoiceOver se bude nacházet v poli pro napsání názvu dokumentu, pojmenujte si jej. Poté se budeme přesouvat na další položky. Další položkou která vás bude zajímat, tedy alespoň při první uložení dokumentu, protože další ukládané dokumenty se již budou ukládat do umístění které vyberete. Další položka je tedy výběr místa pro uložení, je to vyskakovací okno. Toto okno aktivujete přes VO + Mezerník. Touto zkratkou vyskakovací okno rozbalíte a za pomoci šipek dolů/ nahoru vyberete kam se má dokument uložit a opět potvrdíte. Poté se přesuňte na tlačítko ?Uložit? a aktivujte jej. Dialog zmizí a dokument se uloží. Poté můžete pokračovat v psaní, s tím že jakmile stisknete zkratku pro uložení budou změny v dokumentu automaticky uloženy, ale dialog se vám již nezobrazí.

Otevření existujícího dokumentu:

Otevřete aplikaci TextEdit, dle návodu výše. Nyní se vám zobrazil známý dialog otevřít existující dokument. Nyní nedávejte zkratku pro nový dokument, ani se nepřesouvejte. Stačí pouze šipkou dolů/ nahoru procházet po vašich uložených dokumentech. Jakmile si nějaký dokument vyberete zastavíte se na něm a stisknete klávesu ?Enter?. V tomto dialogu funguje klávesa Enter jako otevírací klávesa, narozdíl od Finderu. Psací kurzor by se měl automaticky nacházet na konci dokumentu, nebo tam kde byl naposledy uložen.

Klávesové zkratky pro pohyb v dokumentu:

Klávesové zkratky pro pohyb v textu:
Klávesová zkratkaAkce
Cmd + šipka dolůNa konec dokumentu
Cmd + šipka nahoruNa začátek dokumentu
Cmd + šipka dopravaNa konec řádku
Cmd + šipka dolevaNa začátek řádku
Šipka dolů/ nahoruPohyb po řádcích
Šipka doprava/ dolevaPohyb po znacích
VO + šipka doprava/dolevaPohyb po slovech

Klávesové zkratky pro výběr textu a další práce s ním:

Klávesové zkratky pro výběr textu a další práce s ním
Klávesová zkratkaAkce
Shift + šipka dolůVýběr po řádcích. Opačným směrem odznačuje
Shift + šipka dopravaOznačuje po znacích. V opačném směru odznačuje
Shift + Alt + šipka dopravaOznačuje po slovech. V opačném směru odznačuje
Cmd + AOznačí veškerý text
Cmd + CKopíruje vybraný text
Cmd + VVkládá vybraný text
Cmd + X - Vyjímá vybraný text
Cmd + SUkládá dokument
Cmd + ZVrátí akci o krok zpět
Cmd + P - Vyvolá dialog pro tisk
BackspaceOdmazává znak, v případě že máte označený text pak odmaže vše co je označeno.

Čtení textu:

Čtení textu
Klávesová zkratkaAkce
VO + BPřečte text od začátku
VO + APřečte text od psacího kurzoru
VO + PPřečte aktuální odstavec
VO + LPřečte aktuální řádek
VO + SPřečte aktuální větu
VO + WPřečte aktuální slovo
VO + CPřečte aktuální znak

Práce s více okny aplikace:

Některé aplikace mohou mít otevřeno více oken. Mohou to být kombinace několika nových dokumentů/oken, nebo nový dokument a již vytvořený dokument, a v poslení řadě několik již vytvořených dokumentů. Otevření dalšího okna/dokumentu, provedete stisknutím kláves Cmd + O. Objeví se dialog pro otevření již existujíciho dokumentu. Postupujte dle návodu výše, nebo můžete použít zkratku Cmd + N pro vytvoření nového dokumentu.

Jakmile se nacházíte v jedné z výše zmiňovaných situací použijte následující postupy. V aplikaci, kde máte otevřeno více oken/ dokumentů stiskněte Fn + VO + 2x F1, tím vyvoláte nabídku aktuálně otevřených aplikací, zde se pohybujete šipkami dolů/ nahoru. Jakmile si vyberete aplikaci kterou požadujete, musíte se šipkou doprava zasunout do podnabídky. Zde už zase platí šipkou dolů/ nahoru vybíráte okna/ dokumenty dané aplikace.

Druhý způsob je ten, že jakmile jste v aplikaci ve které je otevřeno více oken/ dokumentů stisknete Fn + VO + 2x F2. Automaticky se vám objeví nabídka, tentokrát ne s aktivními aplikacemi, ale pouze aktivními okny/ dokumenty. Zde opět platí šipkou dolů/ nahoru listujete v daných položkách. V obou případech máte-li vybrané okno/ dokument musíte jej aktivovat, budete automaticky přesunuti do vámi vybraného okna/ dokumentu.

Takto se můžete přepínat ve spuštěných aplikacích, nebo oknech/ dokumentech dané aplikace. Tyto postupy využijete v případě že potřebujete z jednoho dokumentu něco zkopírovat a následně vložit do druhého dokumentu.

Ukončení aplikace TextEdit, nebo zavření jejího okna:

Ukončení aplikace TextEdit, nebo zavření jejího okna
Cmd + QKompletně ukončí aplikaci
Cmd + WZavře aktuální okno TextEditu