Klávesy na klávesnici

Klávesnice u Počítačů od společnosti Apple, je téměř stejná jako pro Windovs. Jsou tu jen menší odlišnosti.

Nejhornější řada

Začíná klávesou Esc na levé straně, pokračuje přes F1 až F12 a končí klávesou pro zapínání MacBooku.

Druhá až pátá řada


Je stejná jako na klasických klávesnicích. Tedy na levé straně.

Druhá řada

První klávesa zleva je klávesa méně., následují klávesy +, ě, š, č, atd s Shiftem nám tyto klávesy píší číslice. Poslední klávesou v druhé řadě tentokrát zprava se nachází klávesa BackSpace sloužící k odmazávání špatně napsaného znaku.

Třetí řada

Zleva začíná klávesou Tab, pokračuje jednotlivímy písmeny a na pravé straně je tato řada zakončena klávesou Enter. Enter přesahuje až do čtvrté řady.

Čtvrtá řada

začíná vlevo klávesou Capslock opět pokračuje přes řadu písmen a končí již zmíněným Enterem.

Pátá řada

Začíná, ale i končí klávesou Shift.

V poslední řadě

Se nacházejí tyto klávesy. Začínám zleva. Tlačítko Fn, Ctrl, Alt, Cmd. Uprostřed se nachází Mezerník a po jeho pravé straně Cmd a Alt a na závěr šipka doleva, šipka dolů, nad ní se nachází šipka nahoru a poslední klávesou v této řadě je šipka doprava.

Popis funkcí tlačítek F1 až F12

Klávesy F
Klávesa FFunkce
F1/ F2Ztlumení a zesílení jasu monitoru
F3 Mision Control ?Slouží k přepínání mezi plochami.
F4Launchpad ?Zde se nacházejí všechny aplikace nainstalované na disku.
F5/ F6Ztlumení a zesílení jasu klávesnice.
F7Předchozí skladba.
F8Přehrát/ pozastavit.
F9Další skladba.
F10Vypnutí zvuku.
F11/ F12Ztlumení a zesílení zvuku.

Klávesy VoiceOveru

Klávesy Ctrl + Alt na levé straně od mezerníku jsou klávesy VoiceOveru, dále již jen VO. Tyto dvě klávesy plus další klávesa například M vytvářejí určitou klávesovou zkratku.